सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

जकात (दान)

जकात (दान) इस्लामको तेस्रो आधार हो। अल्लाहले मालदारहरूको माललाई शुद्ध तथा पवित्र गर्नको लागि जकात निकाल्न अनिवार्य गर्नु भएको छ। जकात असल सम्पत्तिबाट निकाल्दा सम्पत्ति कमी भएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यसबाट धन-सम्पत्तिमा बढोत्तरी (बरकत) र ईमानमा पनि बढोत्तरी हुन्छ।          

पाठहरू

जकात (दान) को वास्तविकता र यसका उद्देश्यहरू
जकात निकाल्नु पर्ने धन-सम्पत्तिहरू