सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

हदीस र सुन्नत

सुन्नतको श्रेष्ठता र इस्लामिक शरीयत (कानुन) को श्रोत तथा यसका महत्त्वपूर्ण किताबहरूको बारेमा जान्नुहोस् । 

 

पाठहरू

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत
सुन्नतको सङ्कलन तथा लेखन र त्यसका महत्त्वपूर्ण किताबहरू