सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

परीक्षा : हदीस र सुन्नत

10

प्रश्नहरू

2

पाठहरू

10,717

الطلاب

प्लेसमेन्ट टेस्ट मार्फत, तपाईंले “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) (लर्निङ इस्लाम) मा सबै (विषय:) पाठहरूमा आफ्नो स्तर जान्न सक्षम हुनुहुनेछ। यस परीक्षामा (questions_count:) प्लेटफर्मका सबै (विषय) पाठहरूबाट छानिएको प्रश्न समावेश छ। यस परीक्षामा कुनै पास वा फेल छैन। तर तपाईंले प्लेटफर्ममा (विषय:) को बारेमा सबै पाठहरू पास गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, जसका प्रश्नहरूको तपाईंले सही जवाफ दिनुहुन्छ।परीक्षाको अन्त्यमा, तपाईंले यस परीक्षामा उत्तीर्ण गर्नुभएको पाठहरूको रिपोर्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ।