सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

हज्ज

हज्ज इस्लामको पाँचौं अर्कान (आधार) हो। प्रत्येक वयस्क तथा सक्षम मुस्लिममाथि जीवनमा एक पटक हज्ज गर्नु अनिवार्य छ। 

पाठहरू

पवित्र सहर मक्काका विशेषताहरू
हज्जको अर्थ र त्यसका श्रेष्ठताहरू
एहरामको अवस्थामा प्रतिबन्धित कुराहरू
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सहर मदीनाको जियारत (दर्शन)