सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

पाठहरू

कमाइ र जीविकोपार्जन
आर्थिक कारोबार सम्बन्धी इस्लामिक आचरण
खराब कमाइ र हराम (अवैध) आर्थिक कारोबार
अमानत (नासो) राख्नु
अल्-वक्फ (असल चीजलाई रोकेर त्यसबाट हुने फाइदालाई खर्च गर्नु)