सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

प्लेटफर्ममा सबैभन्दा सक्रिय विद्यार्थीहरू

Abdurahman Mohammed Amin

2,304 अंकहरू

ذكريا حمدي علي

4,380 अंकहरू

جمال إبراهيم صلاح

2,281 अंकहरू

سليمان عزمي كامل

4 श्रेणीकरण
1,733 अंकहरू

رنيم زيدان

5 श्रेणीकरण
1,630 अंकहरू

Helal Uddin

6 श्रेणीकरण
1,609 अंकहरू

ياسمين الحوالي

7 श्रेणीकरण
1,133 अंकहरू

MAKOKHA

8 श्रेणीकरण
1,075 अंकहरू

محمد سيد محمد حماد

9 श्रेणीकरण
942 अंकहरू

سلوى درويش

10 श्रेणीकरण
927 अंकहरू

Anis Isspi

11 श्रेणीकरण
904 अंकहरू

محمد ماضي

12 श्रेणीकरण
895 अंकहरू

نجلاء ابراهيم السيد محمد

13 श्रेणीकरण
805 अंकहरू

محمد صالح الاسعد

14 श्रेणीकरण
799 अंकहरू

سليمان

15 श्रेणीकरण
745 अंकहरू

miss Zahra.

16 श्रेणीकरण
709 अंकहरू

ابراهيم سمنيه

17 श्रेणीकरण
707 अंकहरू

نور

18 श्रेणीकरण
697 अंकहरू

وليد اخضر

19 श्रेणीकरण
690 अंकहरू

كهلان شريف مخوبان

20 श्रेणीकरण
650 अंकहरू

مارية محمد آدم

21 श्रेणीकरण
648 अंकहरू

Mohammed Nur

22 श्रेणीकरण
642 अंकहरू

Hashim Zulu

23 श्रेणीकरण
625 अंकहरू

عمر احمد فارح

24 श्रेणीकरण
571 अंकहरू

مريم بنت مرهون بن علي المزينية

25 श्रेणीकरण
541 अंकहरू

Joudi Al Skaf

26 श्रेणीकरण
492 अंकहरू

AYM

27 श्रेणीकरण
485 अंकहरू

فاطمة الزهراء

28 श्रेणीकरण
458 अंकहरू

Muaaz hasan

29 श्रेणीकरण
457 अंकहरू

حسين أحمد حسين

30 श्रेणीकरण
455 अंकहरू

أيمن سعيد بكار

31 श्रेणीकरण
429 अंकहरू

عبدالقادر منصور عبدالقادر

32 श्रेणीकरण
423 अंकहरू

Laluu

33 श्रेणीकरण
380 अंकहरू

مسار سعد

34 श्रेणीकरण
345 अंकहरू

حميدة بن ساسي

35 श्रेणीकरण
342 अंकहरू

habeba Magdy

36 श्रेणीकरण
341 अंकहरू

حسين محمد حسين

37 श्रेणीकरण
340 अंकहरू

محمد

38 श्रेणीकरण
333 अंकहरू

محمد عتيق الإسلام بن محمد عبد الستار

39 श्रेणीकरण
329 अंकहरू

Huseen immii samuu

40 श्रेणीकरण
303 अंकहरू

تسيف ليروتلا

41 श्रेणीकरण
301 अंकहरू

فيصل٢٤

42 श्रेणीकरण
295 अंकहरू

عبدالله عيسى عبدالله العنزي

43 श्रेणीकरण
294 अंकहरू

juwarya

44 श्रेणीकरण
290 अंकहरू

رانيا

45 श्रेणीकरण
287 अंकहरू

كريم محمود

46 श्रेणीकरण
282 अंकहरू

أمل ابراهيم

47 श्रेणीकरण
278 अंकहरू

محمد كوثر سركار بن محمد عبد المنان سركار

48 श्रेणीकरण
274 अंकहरू

محمد موسي

49 श्रेणीकरण
262 अंकहरू

مصطفى بن علي الأسود

50 श्रेणीकरण
260 अंकहरू

يوسف أمين اباغرو

51 श्रेणीकरण
257 अंकहरू

هناء

52 श्रेणीकरण
257 अंकहरू

يارا طارق

53 श्रेणीकरण
255 अंकहरू

شعيب حسن بن ابو الكلام

54 श्रेणीकरण
250 अंकहरू

فؤاد عبده احمد العرافي

55 श्रेणीकरण
249 अंकहरू

ملك عبده عاطف عبدالسميع

56 श्रेणीकरण
248 अंकहरू

أبعزيز هبة

57 श्रेणीकरण
247 अंकहरू

Cheikh

58 श्रेणीकरण
245 अंकहरू

عبدالملك الزهراني

59 श्रेणीकरण
240 अंकहरू

هاله محمد مصيلحي

60 श्रेणीकरण
240 अंकहरू

Basmala

61 श्रेणीकरण
240 अंकहरू

ايوب الاكرش

62 श्रेणीकरण
240 अंकहरू

عمر السويدان

63 श्रेणीकरण
234 अंकहरू

امل محمد

64 श्रेणीकरण
233 अंकहरू

رغد محمد

65 श्रेणीकरण
233 अंकहरू

Bekki Mohammed

66 श्रेणीकरण
231 अंकहरू

نور

67 श्रेणीकरण
231 अंकहरू

ذاكر حسين

68 श्रेणीकरण
231 अंकहरू

mahmod yahya

69 श्रेणीकरण
230 अंकहरू

وحیدالله

70 श्रेणीकरण
230 अंकहरू

has moh

71 श्रेणीकरण
230 अंकहरू

لينا ريان

72 श्रेणीकरण
225 अंकहरू

Sarah Halaky

73 श्रेणीकरण
222 अंकहरू

استبرق

74 श्रेणीकरण
221 अंकहरू

كريم لاشين

75 श्रेणीकरण
221 अंकहरू

رغد الحسن

76 श्रेणीकरण
221 अंकहरू

مها عبد النبي أحمد

77 श्रेणीकरण
221 अंकहरू

Abdo

78 श्रेणीकरण
221 अंकहरू

زياد عبد الخالق السيد

79 श्रेणीकरण
220 अंकहरू

عمران

80 श्रेणीकरण
220 अंकहरू

هاجر عصام عبدالحميد عبدالحافظ

81 श्रेणीकरण
220 अंकहरू

احمد رضا المندوه

82 श्रेणीकरण
220 अंकहरू

كريم رفاعي محمد

83 श्रेणीकरण
216 अंकहरू

Hana Emad

84 श्रेणीकरण
216 अंकहरू

hussien Ali

85 श्रेणीकरण
216 अंकहरू

صهيب علي محمد سعد الاكرش

86 श्रेणीकरण
214 अंकहरू

سندس سيد عمر

87 श्रेणीकरण
212 अंकहरू

عبدالملك علي سليمان الزراج

88 श्रेणीकरण
211 अंकहरू

tayeb salhi

89 श्रेणीकरण
211 अंकहरू

محمد ثروت العشري

90 श्रेणीकरण
211 अंकहरू

امين عبدالله محمد سالم دبان

91 श्रेणीकरण
211 अंकहरू

عهد

92 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

شيراز حمدي

93 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

خالد الكريديس

94 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

عبد الملك أمير

95 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

ساره

96 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

فاطمة طارق

97 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

أيمن محمود الجروي

98 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

أم آدم

99 श्रेणीकरण
210 अंकहरू

ايمن

100 श्रेणीकरण
210 अंकहरू