सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

परीक्षा : नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दूतत्व (नुबुवत)

12

प्रश्नहरू

10

पास हुनको लागि आवश्यक दर्जा (अंकहरू)

2

प्रत्येक प्रश्नमा प्रयास गर्नुहोस्

13,731

विद्यार्थीहरू

परीक्षा हुन्छ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको दूतत्व (नुबुवत) बाट 12 एउटा प्रश्न
परीक्षा पास गर्न तपाईंले उत्तर दिनु पर्नेछ। 10 प्रश्नहरू सही तरिकाले