கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இத்தளத்தில் அதிகமாக செயலாற்றும் மாணவர்கள்

أختر بلند

3,767 புள்ளிகள்

جوهره السبيعي

8,885 புள்ளிகள்

محسنه قاری زاده

3,154 புள்ளிகள்

مهندس فضل الدين الأفغان

4 தரவரிசை
2,845 புள்ளிகள்

محمود عبدالعزيز عبدالباسط

5 தரவரிசை
2,452 புள்ளிகள்

إبراهيم زيد جبران النقيب

6 தரவரிசை
2,196 புள்ளிகள்

نرمين السيد حافظ

7 தரவரிசை
2,035 புள்ளிகள்

ريهام جابر سيد عبدالله

8 தரவரிசை
1,927 புள்ளிகள்

ضحي ابراهيم شمس الدين

9 தரவரிசை
1,638 புள்ளிகள்

سارة عبدالقوي دحان الغاربي

10 தரவரிசை
1,605 புள்ளிகள்

حلا ال حمدان

11 தரவரிசை
1,575 புள்ளிகள்

طاهرية أنفال

12 தரவரிசை
1,475 புள்ளிகள்

زهراء محمد فتحي

13 தரவரிசை
1,403 புள்ளிகள்

Yogo Mitsu

14 தரவரிசை
1,327 புள்ளிகள்

محمد سيد بدوي

15 தரவரிசை
1,227 புள்ளிகள்

محمد عمر عبد المالك

16 தரவரிசை
1,192 புள்ளிகள்

دعاء علي عبدالظاهر

17 தரவரிசை
1,080 புள்ளிகள்

ايهم خالد قاسم العمري

18 தரவரிசை
1,070 புள்ளிகள்

Faisal

19 தரவரிசை
1,067 புள்ளிகள்

کریمہ

20 தரவரிசை
1,034 புள்ளிகள்

حسام رجب نجيب

21 தரவரிசை
1,033 புள்ளிகள்

أم سلمة بدرالدين صالح الزين

22 தரவரிசை
971 புள்ளிகள்

ليث حميد السلطاني

23 தரவரிசை
962 புள்ளிகள்

بسنت عبد الرؤوف السيد

24 தரவரிசை
926 புள்ளிகள்

طلال محمود احمد الهندي

25 தரவரிசை
775 புள்ளிகள்

Anis Isspi

26 தரவரிசை
757 புள்ளிகள்

جودي

27 தரவரிசை
719 புள்ளிகள்

ahmed

28 தரவரிசை
701 புள்ளிகள்

سالي ياسين

29 தரவரிசை
691 புள்ளிகள்

Samah Shaban

30 தரவரிசை
683 புள்ளிகள்

نجوي رجب

31 தரவரிசை
658 புள்ளிகள்

Naziif Jamaal A/Billo

32 தரவரிசை
540 புள்ளிகள்

حسن ناظف

33 தரவரிசை
522 புள்ளிகள்

Ali azezz

34 தரவரிசை
509 புள்ளிகள்

هدى

35 தரவரிசை
500 புள்ளிகள்

دآعية ذاك حلمي

36 தரவரிசை
485 புள்ளிகள்

الداعية الي الله (الـداعيـة'ة الصـغيـرة حَفِيدَةٓ عَآئِشَةْ)

37 தரவரிசை
435 புள்ளிகள்

هند كمال الرفاعي

38 தரவரிசை
427 புள்ளிகள்

محمد جعفر حسن

39 தரவரிசை
422 புள்ளிகள்

وفاء محب فتح الله

40 தரவரிசை
421 புள்ளிகள்

هند حسام محمد حمد

41 தரவரிசை
420 புள்ளிகள்

مارلين

42 தரவரிசை
391 புள்ளிகள்

عبدالرحمن

43 தரவரிசை
382 புள்ளிகள்

محمد شراحيلي

44 தரவரிசை
382 புள்ளிகள்

احمد منتصر

45 தரவரிசை
380 புள்ளிகள்

أفراح حسن

46 தரவரிசை
376 புள்ளிகள்

Alshikh saad

47 தரவரிசை
361 புள்ளிகள்

شهد بدر العلوي

48 தரவரிசை
354 புள்ளிகள்

خديجة محمد أبوبكر

49 தரவரிசை
348 புள்ளிகள்

dana lim

50 தரவரிசை
344 புள்ளிகள்

ريهام محمود ابراهيم محمد

51 தரவரிசை
329 புள்ளிகள்

إبتهال طلال الحسو

52 தரவரிசை
323 புள்ளிகள்

Rena Abdul wahed

53 தரவரிசை
312 புள்ளிகள்

أحمد نورالدين التوني محمد

54 தரவரிசை
311 புள்ளிகள்

محمد صالح الاسعد

55 தரவரிசை
297 புள்ளிகள்

منه يونس

56 தரவரிசை
288 புள்ளிகள்

احمد محمد

57 தரவரிசை
282 புள்ளிகள்

سعيد

58 தரவரிசை
282 புள்ளிகள்

M ghtg

59 தரவரிசை
281 புள்ளிகள்

هدى اليوسفي

60 தரவரிசை
280 புள்ளிகள்

ahmed ramadan

61 தரவரிசை
277 புள்ளிகள்

شيماء محمود حامد

62 தரவரிசை
267 புள்ளிகள்

عبد الرحمن احمد سعد احمد

63 தரவரிசை
266 புள்ளிகள்

فاطمة قاسم الجُميلي

64 தரவரிசை
261 புள்ளிகள்

محمد

65 தரவரிசை
261 புள்ளிகள்

آيات طارق اللهيبي

66 தரவரிசை
261 புள்ளிகள்

على ماهر احمد محمد عثمان

67 தரவரிசை
260 புள்ளிகள்

يوسف

68 தரவரிசை
255 புள்ளிகள்

بسمة

69 தரவரிசை
251 புள்ளிகள்

وعماره حميد سليمان

70 தரவரிசை
251 புள்ளிகள்

مجد المهتدي

71 தரவரிசை
250 புள்ளிகள்

وفاء محب فتح الله

72 தரவரிசை
250 புள்ளிகள்

Aiseahmad

73 தரவரிசை
248 புள்ளிகள்

خلود

74 தரவரிசை
242 புள்ளிகள்

الزعيم ناصر محمد حسن غالب

75 தரவரிசை
241 புள்ளிகள்

حسام ميلاد حسين الشوحة

76 தரவரிசை
240 புள்ளிகள்

Wael Alhazaa

77 தரவரிசை
230 புள்ளிகள்

هناء محمد علي

78 தரவரிசை
225 புள்ளிகள்

فتحية باسلامة

79 தரவரிசை
224 புள்ளிகள்

إيمان نبيل شبل زايد

80 தரவரிசை
221 புள்ளிகள்

محمود محمد

81 தரவரிசை
221 புள்ளிகள்

علي محمد ابوبكر

82 தரவரிசை
221 புள்ளிகள்

TUAN MIFLAR

83 தரவரிசை
221 புள்ளிகள்

احمد صبري عبد العزيز

84 தரவரிசை
221 புள்ளிகள்

خليفه غانم الرميثي

85 தரவரிசை
220 புள்ளிகள்

Jumana Okasha

86 தரவரிசை
220 புள்ளிகள்

شدى احمد

87 தரவரிசை
220 புள்ளிகள்

ياسمين علاء

88 தரவரிசை
220 புள்ளிகள்

منى فارس

89 தரவரிசை
216 புள்ளிகள்

معتصم بالله

90 தரவரிசை
215 புள்ளிகள்

عبير محسن عبدالسلام

91 தரவரிசை
215 புள்ளிகள்

محمد حسن محمد

92 தரவரிசை
214 புள்ளிகள்

شفيعة الحاج محمود

93 தரவரிசை
211 புள்ளிகள்

محمد

94 தரவரிசை
211 புள்ளிகள்

زكريا حسن على

95 தரவரிசை
211 புள்ளிகள்

محمد الملاح

96 தரவரிசை
211 புள்ளிகள்

Jack Smith

97 தரவரிசை
210 புள்ளிகள்

نورهان احمد السيد

98 தரவரிசை
210 புள்ளிகள்

فاطمة الزهراء عصام محمود

99 தரவரிசை
210 புள்ளிகள்

سارة شريف

100 தரவரிசை
210 புள்ளிகள்