கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இத்தளத்தில் அதிகமாக செயலாற்றும் மாணவர்கள்

عبدالله محمد الجمال

2,333 புள்ளிகள்

محمد مصطفى الجمال

2,760 புள்ளிகள்

Abdurahman Mohammed Amin

2,305 புள்ளிகள்

سارة محمد أحمد

4 தரவரிசை
2,294 புள்ளிகள்

Mohammed Hussain

5 தரவரிசை
2,284 புள்ளிகள்

محمد سيد بدوي

6 தரவரிசை
1,360 புள்ளிகள்

إسلام فتحي صميده

7 தரவரிசை
1,333 புள்ளிகள்

احمدمحمود عبد الله

8 தரவரிசை
1,274 புள்ளிகள்

كهلان شريف مخوبان

9 தரவரிசை
1,161 புள்ளிகள்

هاني عبد الروف دغيدي

10 தரவரிசை
1,085 புள்ளிகள்

نجلاء ابراهيم السيد محمد

11 தரவரிசை
1,078 புள்ளிகள்

محمد جمال محمد محمد العريان

12 தரவரிசை
965 புள்ளிகள்

هبة محمد القلفاط

13 தரவரிசை
953 புள்ளிகள்

بسنت عبد الرؤوف السيد

14 தரவரிசை
937 புள்ளிகள்

كوثر بوتمجين

15 தரவரிசை
910 புள்ளிகள்

رحاب محمد الويسي

16 தரவரிசை
880 புள்ளிகள்

ella jaziri

17 தரவரிசை
873 புள்ளிகள்

سليمان

18 தரவரிசை
841 புள்ளிகள்

صالحة غرس الله

19 தரவரிசை
800 புள்ளிகள்

Hira Widi Suryanto

20 தரவரிசை
783 புள்ளிகள்

miss Zahra.

21 தரவரிசை
776 புள்ளிகள்

يوسف عبده ناجي سيف

22 தரவரிசை
761 புள்ளிகள்

أبعزيز هبة

23 தரவரிசை
729 புள்ளிகள்

محمد سامى محمد محمد

24 தரவரிசை
661 புள்ளிகள்

Noor Elbatal

25 தரவரிசை
661 புள்ளிகள்

Lethy Misr

26 தரவரிசை
636 புள்ளிகள்

محمد خالد ابوخيط

27 தரவரிசை
627 புள்ளிகள்

laila mohamed

28 தரவரிசை
584 புள்ளிகள்

Muhammed Shoukathali

29 தரவரிசை
579 புள்ளிகள்

جنان جلال خوادار

30 தரவரிசை
571 புள்ளிகள்

Royan

31 தரவரிசை
556 புள்ளிகள்

Zakaria Ahmed

32 தரவரிசை
531 புள்ளிகள்

رغد حسن حسين مجرشي

33 தரவரிசை
530 புள்ளிகள்

مريم مصطفي إسماعيل

34 தரவரிசை
522 புள்ளிகள்

khetam wattad

35 தரவரிசை
505 புள்ளிகள்

محمد مسعود رحمن بن محمد سدغر شيخ

36 தரவரிசை
498 புள்ளிகள்

لينة ل

37 தரவரிசை
496 புள்ளிகள்

ASSIA

38 தரவரிசை
478 புள்ளிகள்

Mohammed Salih

39 தரவரிசை
469 புள்ளிகள்

Joudy

40 தரவரிசை
456 புள்ளிகள்

زَيْنَب جابر

41 தரவரிசை
452 புள்ளிகள்

عمر موهد مرتضى

42 தரவரிசை
440 புள்ளிகள்

محمد بخاري أبوطيب

43 தரவரிசை
436 புள்ளிகள்

Shahul Hameed

44 தரவரிசை
422 புள்ளிகள்

نهال عادل مصلوح

45 தரவரிசை
420 புள்ளிகள்

جني عصام علي

46 தரவரிசை
413 புள்ளிகள்

الحسن بلا

47 தரவரிசை
404 புள்ளிகள்

حنين هاني

48 தரவரிசை
403 புள்ளிகள்

ليلى يسن

49 தரவரிசை
401 புள்ளிகள்

ماهر حرب حسان الشوابكة

50 தரவரிசை
394 புள்ளிகள்

محمد عادل محمد عابدين

51 தரவரிசை
386 புள்ளிகள்

Sara Mahmoud Alsherbini Mubarak

52 தரவரிசை
383 புள்ளிகள்

أيهم

53 தரவரிசை
382 புள்ளிகள்

মোহাম্মদ বারেক

54 தரவரிசை
376 புள்ளிகள்

رحمة البجاوي

55 தரவரிசை
372 புள்ளிகள்

Kabir Hossin

56 தரவரிசை
369 புள்ளிகள்

هبه الله محمد

57 தரவரிசை
368 புள்ளிகள்

رحمة الهواشلة

58 தரவரிசை
365 புள்ளிகள்

ام تيم

59 தரவரிசை
363 புள்ளிகள்

منة أشرف إبراهيم

60 தரவரிசை
363 புள்ளிகள்

ايهم خالد قاسم العمري

61 தரவரிசை
363 புள்ளிகள்

Sana Kawthekar

62 தரவரிசை
362 புள்ளிகள்

نور العبدالله

63 தரவரிசை
361 புள்ளிகள்

Mohammad Alim siddique

64 தரவரிசை
359 புள்ளிகள்

عبدالله محمد عبدالله محمد

65 தரவரிசை
352 புள்ளிகள்

اسماء محمد عبد الباسط ايوب

66 தரவரிசை
351 புள்ளிகள்

Alya Abdelaziz

67 தரவரிசை
341 புள்ளிகள்

هبة مصباح

68 தரவரிசை
341 புள்ளிகள்

أسماء الهادي علي محمد

69 தரவரிசை
340 புள்ளிகள்

أروى زين

70 தரவரிசை
339 புள்ளிகள்

هاجر البدوي

71 தரவரிசை
327 புள்ளிகள்

اسماء السعيد

72 தரவரிசை
324 புள்ளிகள்

اسراء صابر

73 தரவரிசை
322 புள்ளிகள்

ماري

74 தரவரிசை
321 புள்ளிகள்

رامي صالح فلاح

75 தரவரிசை
320 புள்ளிகள்

Riyaz Basha Shaik

76 தரவரிசை
317 புள்ளிகள்

قمر هلال عبدالغنى

77 தரவரிசை
314 புள்ளிகள்

mohamed ali _ 48

78 தரவரிசை
313 புள்ளிகள்

sabrina BESSAID

79 தரவரிசை
311 புள்ளிகள்

Aya Allaria

80 தரவரிசை
310 புள்ளிகள்

Alhaf Malik

81 தரவரிசை
308 புள்ளிகள்

تسنيم عماد الدين احمد ابو بكر ابراهيم الشهاوي

82 தரவரிசை
306 புள்ளிகள்

Faizal

83 தரவரிசை
304 புள்ளிகள்

Oliyulla

84 தரவரிசை
303 புள்ளிகள்

abdul majid

85 தரவரிசை
303 புள்ளிகள்

Abdul Huq

86 தரவரிசை
303 புள்ளிகள்

Abdul Rahiman Khan

87 தரவரிசை
303 புள்ளிகள்

تريكي أمينة

88 தரவரிசை
302 புள்ளிகள்

Shakeer

89 தரவரிசை
302 புள்ளிகள்

أمينة

90 தரவரிசை
301 புள்ளிகள்

Asif

91 தரவரிசை
300 புள்ளிகள்

Mohammed Radman

92 தரவரிசை
295 புள்ளிகள்

Ali Mohammed

93 தரவரிசை
294 புள்ளிகள்

رمضان فتحي علي ابراهيم

94 தரவரிசை
293 புள்ளிகள்

Jaleel

95 தரவரிசை
288 புள்ளிகள்

نور الهدى

96 தரவரிசை
282 புள்ளிகள்

نورهان البدري محمود

97 தரவரிசை
282 புள்ளிகள்

احمد عمران

98 தரவரிசை
282 புள்ளிகள்

فاطمة علي السيد

99 தரவரிசை
281 புள்ளிகள்

محمد إبراهيم عطاالله

100 தரவரிசை
281 புள்ளிகள்