கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பிரதான தலைப்புகள்

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியதாக அபூ ஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் : "யார் அறிவைத் தேடி ஒரு பாதையில் செல்கின்றாரோ அவருக்கு சுவனத்திற்கான பாதையை அல்லாஹ் இலகுபடுத்திக் கொடுக்கின்றான்". (ஆதாரம் : முஸ்லிம்)