கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நேர சவால்

60 வினாடிகளில் எத்தனை கேள்விகளுக்கு உம்மால் பதிலளிக்க முடியும்

இப்போதே சவாலில் பங்குபற்றவும்

சமூக ஊடகங்களில் எங்களைப் பின்தொடரவும்

ஸ்மார்ட் சாதனங்களுக்கான மினஸ்ஸது தாஃ இயங்குதள பயன்பாடு