నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

పరీక్ష : వీలునామా మరియు వారసత్వం

6

ప్రశ్నలు

5

పాస్ అవడానికి కావలసిన గ్రేడు

2

ప్రతి ప్రశ్నను ప్రయత్నించడం

10,617

విద్యార్ధులు

పరీక్ష ఉంటుంది వీలునామా మరియు వారసత్వం నుండి 6 ప్రశ్నలు
పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి, మీరు సమాధానం చెప్పాలి 5 ప్రశ్నలు సరైన పద్ధతిలో