सिक्न जारी राख्नुहोस्

तपाईं लगइन हुनुभएको छैन ।
तपाईंको प्रगति जारी राख्न, प्वाइन्टहरू संकलन गर्न र प्रतिस्पर्धाहरूमा प्रवेश गर्नको लागि “ता प्लेटफर्म” (Learning Islam) मा अहिल्यै दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता पछि तपाईंले आफूले सिकेको विषयहरूको इलेक्ट्रोनिक (अनलाइन) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ।

परीक्षा : भाग्यमाथि आस्था राख्नु

5

प्रश्नहरू

4

पास हुनको लागि आवश्यक दर्जा (अंकहरू)

2

प्रत्येक प्रश्नमा प्रयास गर्नुहोस्

17,440

विद्यार्थीहरू

परीक्षा हुन्छ भाग्यमाथि आस्था राख्नु बाट 5 प्रश्नहरू
परीक्षा पास गर्न तपाईंले उत्तर दिनु पर्नेछ। 4 प्रश्नहरू सही तरिकाले