barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

Barnootaawwan

Dubartii fi waamicha yeroo ammaa
xahaaraa dubartii muslimaa
uffata duabartii muslimaa
mirga dubartoota islaama keessatti