barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

soomana

soomana jechuun nyaataa, dhugaatiifii waan soomana ballee ssu hundarraa ufqabuudha, eega fajriin bari'erraa kaasee hanga aduun seentutti. soomanni Ramadaanaa utubaa afraffaa islaamaati.

Barnootaawwan

soomana ramadaanaa
waan soomana balleessu.
namoota Rabbiin soomana furuu isaaniif laaffise.
soomana sunnaa
iida fixriitiifii iida adhaa.