barnoota itti fufi

Seensa hin galmeessine
amma barnoota mimbar taa itti uf galmeessi, fooyyawuu kee hordofuuf, qabxiilee walitti qabachuuf, dorgommii keessa seenuuf,. eega galmooftee boqannaalee baratterratti waraqaa ragaa ilektiroonii argatta.

mada dureewwan hangafaa

Abii hureyrarraa odeeffamee nabiin s.a.w. akki jedhan "namni beekkomsa baratuuf karaa seene Rabbiin karaa jannataa isaaf laaffisa". muslimtu odeesse.