දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

වත්මන් කොටස: model:

පාඩම ව්‍යාපාර

මෙම පාඩමේදී, ව්‍යාපාරය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද සහ ඉස්ලාමීය නීති සම්පාදනයේ එහි සමහර නිතී අපි ඉගෙන ගනිමු.

  • ව්‍යාපාරයේ නීතිය දැන ගැනීම.
  • ව්‍යාපාරය නීත්‍යානුකූල කිරීමේ ප්‍රඥාව දැන ගැනීම.
  • ව්‍යාපාරයේ  කොන්දේසි දැන ගැනීම.
  • ව්‍යාපාරයේ මුලිකාංග පැහැදිළි කර ගැනීම හා වැළකී සිටීම සඳහා තහනම් ව්‍යාපාර දැන ගැනීම.

count: තවත් සිසුවෙක් මෙම පාඩම සම්පූර්ණ කළේය.

ව්‍යාපාරයේ නිර් වචනය:

ව්‍යයාපාරයේ භාෂාමය අර් ථය යමක් සඳහා යමක් හුවමාරු කිරීම. සහ පාරිභාෂිතය තුළ: අයිති කර ගැනීම සහ අයිතිය පැවරීම මත මුදල් සඳහා මුදල් හුවමාරු කිරීම.

ව්‍යාපාර නීතිය

අල් කුර්ආනය, හදීස් සහ ඒකමතික තීරණ අනුව, ව්‍යාපාරය අනුමත ගිවිසුමකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් පවසයි: "අල්ලාහ් ව්‍යාපාරය අනුමත කළේය." (අල්-බකරා: 275).

ව්‍යාපාරය අනුමත කිරීමේ ප්‍රඥාව.

1- පුද්ගලයෙකුට අන් අය සතු දේ අවශ්‍ය වේ. ආහාර, පාන, ඇඳුම් පැළඳුම් වාසස්ථාන සහ මේ හැර අනෙකුත් දෑ යනාදිය එසේ දැක්විය හැකි ය. මේ දේවල හිමිකරු හිලව්වකින් තොරව ඒවා වියදම් නොකරනු ඇත, එසේම එක් එක් පුද්ගලයාට තමාට අවශ්‍ය දේ කරා ළඟා වීමට මාර් ගයක් ව්‍යාපාරය තුළ පවතී; විකුණුම්කරුට වටිනාකම හිමි අතර ගැනුම්කරුට භාණ්ඩය හිමි වේ.

2- හැකි උපරිම ආකාරයෙන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත පවත්වාගෙන යෑම සඳහා; මක්නිසාද යත් පුද්ගලයෙකුට මිලදී ගැනීමෙන් මිස ඔහුගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට නොහැකි බැවිනි.

3- සමාජය විනාශ කරන සොරකම, කොල්ලකෑම, වංචාව සහ ඒ හැර වෙනත් දේ වැළැක්වීම; මක්නිසාද යත් පුද්ගලයෙකුට තම අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීමෙන් ලබා ගත හැකි බැවිනි.

ව්‍යාපාරයේ මූලිකාංග:

١
විකුණුම්කරු: ඔහු භාණ්ඩයේ හිමිකරු වේ.
٢
ගැනුම්කරු: ඔහු මිලෙහි හිමිකරු වේ.
٣
ප්‍රකාශය: එය විකුණුම්කරුගෙන් පිරිනැමීම සහ ගැනුම්කරුගේ පිළිගැනීම වන අතර, තවද එය පිළිබිඹු කරන ඕනෑම දෙයක් මිනිසුන් වයාපාරයක් ලෙස සලකයි.
٤
ගිවිසුම් ලද දෙය : එනම් මිල සහ භාණ්ඩය යි.

ගිවිසුම්කරු දෙදෙනාගේ කොන්දේසි:

١
සිහිබුද්ධිය: මන්දබුද්ධිකයෙකු හෝ මත්වූ පුද්ගලයා සමග ව්‍යාපාර කිරීමට වලංගු නැත.
٢
වැඩිවියට පත් වීම: සුළු දෙයකට, විචක්ෂණශීලී දරුවෙකු සහ විචක්ෂණශීලී නොවන දරුවෙකු සමඟ ව්‍යාපාර කිරීමට අවසර ඇත, නමුත් සුළු නොවන දේ සම්බන්ධයෙන්, ඔහුගේ භාරකරු විසින් අවසර දෙනු ලැබුවහොත්, විචක්ෂණශීලී දරුවෙකු සමඟ ව්‍යාපාරය වලංගු වේ.
٣
භාවිතයේ අවසරය:
٤
තෘප්තිය සහ තේරීම: අසාධාරණ ලෙස බලහත්කාරයෙන් විකිණීම, විහිළුවට විකිණීම හෝ "බයිඃ තලජ්ජුඅහ්" වලංගු නොවේ එනම්; ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරු විකිණීමේ සැබෑ චේතනාවෙන් නොව පීඩකයෙකුට බියෙන් විකුණන්නා සේ විකිණීම.
٥
විකුණන ලද දේ ලබා දීමට විකුණුම්කරුගේ හැකියාව: ඔහුට නොහැකි නම්, ව්‍යාපාරය වලංගු නොවේ.

ගිවිසුම් ලද දෙය (මිල සහ භාණ්ඩය) හි කොන්දේසි:

١
මිල තීරණය කිරීම සහ විකුණනු ලබන දෙයින් එය වෙන්කර හඳුනා ගැනීම: විකිණීම භාණ්ඩ සඳහා භාණ්ඩයක්, මුදල් සඳහා භාණ්ඩයක් හෝ මුදල් සඳහා මුදල් විය හැකිය, එබැවින් ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගැනීම සහ සඳහන් කළ යුතු දේ නියම කිරීම අවශ්‍ය වේ.
٢
විකුණන දෙයෙහි පැවැත්ම: ගිවිසුම සිදුවන අවස්තාවේ දී නොපවතින දේ විකිණීමට අවසර නැත.
٣
විකුණන දෙයෙහි අනුමැතිය: මත්පැන්, ඌරු මස්, සංගීත භාණ්ඩ සහ වෙනත් තහනම් කිරීම් විකිණීමට අවසර නැත.
٤
විකුණන දෙයෙහි පිරිසිදු බව: අපිරිසිදු දේ විකිණීමට හෝ අපිරිසිදු බවින් පිරිසිදු කළ නොහැකි දේ විකිණීමට අවසර නැත.
٥
විකුණන දෙය ඔහුගේ බලයට නතුව පැවතීම: අහසේ කුරුල්ලෙකු හෝ සොරකම් කළ මෝටර් රථයක් විකිණීම සහ එවැනි දේ විකිණීම වලංගු නොවේ.
٦
විකුණන දෙයෙහි හිමිකාරිත්වය: විකුණන්නාට විකිණීමට අවසර දී ඇත්නම් මිස ඔහුට අයිති නැති දේ විකිණීම වලංගු නොවේ.

තහනම් ව්‍යාපාර

١
අපැහැදිලි බව අඩංගු ව්‍යාපාර; මෙය ගැනුම්කරුට හෝ විකුණුම්කරුට හානි පමුණුවන ව්‍යාපාරයක් වන අතර එමඟින් ඔහුගේ මුදල් අහිමි වේ. නිදසුන් ලෙස භාණ්ඩය තිබේද නැද්ද යන්න නොදත්, හෝ භාණ්ඩයේ අඩු වැඩි බාවය නොදත් හෝ භාණ්ඩය පිරිනැමීමට නොහැකි ව්‍යාපාර.
٢
රැවටීම සහ හානි කර දෑ සම්බන්ධ ව්‍යාපාර.
٣
පොලී සම්බන්ධ ව්‍යාපාර.
٤
තහනම් භාණ්ඩ ව්‍යාපාර ; නිදසුන් මළකුණු, මත්පැන්, ඌරු නිෂ්පාදන.
٥
වෙනත් අයට විකිණීම තහනම්; සිකුරාදා දින දෙවන කැඳවීමෙන් අනතුරුව විකිණීම සහ තහනම් දෙයක් කිරීමට අදහස් කරන දේ විකිණීම: නිදසුන් ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා මිදී විකිණීම, ඝාතනයක් කිරීමට කඩුවක් විකිණීම.

ඔබ පාඩම සාර්ථක ව සම්පූර්ණ කර ඇත.


පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන්න.