கற்றலைத் தொடர்க

நீர் உள் நுழையவில்லை
உமது முன்னேற்றத்தைத் கண்காணிக்கவும், புள்ளிகளை சேகரிக்கவும், போட்டியினுள் நுழையவும் இப்போது பதிவு செய்க. பதிந்ததன் பின் நீர் கற்கும் தலைப்புகளுக்கான இலத்திரினியல் சான்றிதைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

தற்போதைய model (மாதிரி) பிரிவு :

பாடம் வியாபாரங்கள்

வியாபாரம் என்பதன் அர்த்தம், இஸ்லாமிய ஷரீஅத்தில் அதன் சில சட்டங்கள் என்பவற்றை இப்பாடத்தில் கற்போம்.

  • வியாபாரத்தின் சட்டத்தை அறிதல்
  • வியாபாரம் சட்டபூர்வமானதற்கான காரணத்தை அறிதல்.
  • வியாபாரத்தின் நிபந்தனைகளை அறிதல்
  • தவிர்ந்து கொள்வதற்காக தடுக்கப்பட்ட வியாபாரங்களின் அடிப்படைகளை விளக்குதல்.

இப்பாடத்தைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள், மற்றுமொரு மணவனை count பண்ணுங்கள்:

வியாபாரத்தின் வரைவிலக்கணம்

மொழி ரீதியாக வியாபாரம் என்பது பண்டமாற்றத்தைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். பரிபாசையில் ஒரு பொருளுக்குப் பிரதியீடொன்றை பெற்றுக் கொண்டு உரிமத்தைப் பரிமாரிக் கொள்வதைக் குறிக்கின்றது.

வியாபாரத்தின் சட்டம்

அல்குர்ஆன், ஸுன்னா, இஜ்மாஃ அடிப்படையில் வியாபாரம் அனுமதிக்கப்பட்ட ஓர் ஒப்பந்தமாகும். அல்லாஹ் கூறுகின்றான் : "அல்லாஹ் வியாபாரத்தை ஆகுமாக்கியுள்ளான்". (பகரா : 275).

வியாபாரம் அனுமதிக்கப்பட்டதற்கான காரணம்

1. ஒரு மனிதன் பிறரிடம் உள்ள உணவு, பானம், உடை, வீடு போன்றவற்றின்பால் தேவை காணுகின்றான். இவற்றின் உரிமையாளர் பிரதியீடின்றி கொடுக்க முன்வர மாட்டார். இருவரும் தாம் விரும்புவதைப் பெற்றுக் கொள்ளும் வழிமுறை உள்ளது. விற்பவர் கிரயத்தையும், வாங்குபவர் பொருளையும் பெறகின்றனர்.

2. வாழ்க்கை சிறந்த முறையில் நிலைத்திருத்தல். ஏனெனில் மனிதன் சில வேளை தனக்குத் தேவையானவற்றை வாங்குவதன் மூலமே அன்றி அடைய முடியாது.

3. சமூகத்தை சீர்குழைக்கும் திருட்டு, கொள்ளை, தந்திரம் போன்றவற்றைத் தடுத்தல். ஏனெனில் மனிதனுக்குத் தேவையானவற்றை வாங்கிப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

வியாபாரத்தின் பிரதான அடிப்படைகள்:

١
விற்பவர் : விற்பனைப் பொருளின் உரிமையாளர்.
٢
வாங்குபவர் : கிரயத்தின் உரிமையாளர்.
٣
ஒப்பந்த வார்த்தை : விற்பவரிடமிருந்து ஈஜாப்பும் (விற்பவர், தான் குறித்த பொருளை விற்று விட்டதனை வெளிப் படுத்துவதனைக் குறிக்கும் வார்த்தை), வாங்குபவரிடமிருந்து கபூலும் (வாங்கியவர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டதனையும் வெளிப்படுத்துவதனைக் குறிக்கும் வார்த்தை) எனும் அங்கீகார வார்த்தை. மக்களிடம் வியாபாரத்தின் வடிவத்தை சட்டப்பூர்வமாக அல்லது வழக்கமாக நிரூபிக்கும் எந்தவொரு செயலும் இதில் செல்லுபடியாகும்.
٤
ஒப்பபந்தம் செய்யப்படும் பொருள். இது விற்பனைப் பொருளையும், கிரயத்தையும் குறிக்கின்றது.

விற்போர் வாங்குவோருக்கான நிபந்தனைகள்

١
புத்தியுடையவராக இருத்தல், பைத்தியகாரர், போதையுடனிருப்பவரின் விற்பனை செல்லுபடியாகாது.
٢
பருவமடைதல் : அற்பப்பொருட்களை பிரித்தறியும் வயதையடைந்த, அடையாத சிறுவர்கள் விற்கலாம். பெறுமதியான பொருட்களை பிரித்தறியும் வயதையடைந்த சிறுவர் தனது பொறுப்பாளியின் அனுமதியுடன் விற்கலாம். பிரித்தறியும் வயதை அடையாத சிறுவரின் வியாபாரம் இவ்வகையில் செல்லுபடியாகாது.
٣
கொடுக்கல், வாங்கல் செய்ய முடியுமானவராக இருத்தல். எனவே வங்குரோத்து நிலைக்காக பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்ட ஒருவரின் வியாபாரம் சல்லுபடியாக மாட்டாது.
٤
திருப்தி, சுயவிருப்பம், உரிமையின்றி நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டவர், பரிகாசிப்பவர், உண்மையில் வியாபார நோக்கமின்றி அநியாயக்காரனிடமிருந்து தப்புவதற்காக வியாபாரம் செய்வதாகப் பாசாங்கு செய்வோர் ஆகியோரின் வியாபாரம் செல்லுபடியாகாது.
٥
பொருளை ஒப்படைக்கும் சக்தி விற்பவரிடம் இருத்தல். அதற்கு முடியாதவரின் வியாபாரம் செல்லுபடியாகாது.

ஒப்பந்தம் செய்யப்படும் பொருளின் நிபந்தனைகள் (கிரயம், விற்பனைப் பொருள்) :

١
கிரயத்தையும், பொருளையும் குறிப்பாக்கி, வேறுபிரித்து வைத்தல். சிலவேளை வியாபாரம் பண்டமாற்றாகவோ, பணத்திற்கு பொருளாகவோ, பணமாற்றமாகவோ இருக்கும்.எனவே எது கியரம், எது பொருள் என்பதைப் பிரித்து, குறிப்பாக்க வேண்டியதைக் குறிப்பாக்கி வைத்தல் வேண்டும்.
٢
பொருள் கையிருப்பில் இருத்தல், ஒப்பந்த நேரத்தில் கையிருப்பிலில்லாத பொருளை விற்க முடியாது.
٣
பொருள் அனுமதிக்கப்பட்டதாக இருத்தல். மது, பன்றி, இசைக் கருவிகள் போன்ற தடுக்கப்பட்டவற்றை விற்க முடியாது.
٤
பொருள் சுத்தமாக இருத்தல், இயல்பிலே அசுத்தமான பொருளையோ, தூய்மைப்படுத்த முடியாத அசுத்தமான பொருளையோ விற்க முடியாது.
٥
குறித்த பொருள் கையளிக்க முடியுமானதாக இருத்தல் வேண்டும். வானில் பறக்கும் பறவை, திருடப்பட்ட வாகனம் போன்றவற்றை விற்க முடியாது.
٦
விற்பவருக்குச் சொந்தமானதாக இருத்தல். விற்க அனுமதியளிக்கப்பட்டவரைத் தவிர தனக்குச் சொந்தமில்லாத பொருளை விற்க முடியாது.

தடுக்கப்பட்ட வியாபாரங்கள்

١
ஏமாற்றைக் கொண்ட வியாபார முறைகள். இவை இது ஒப்பந்த தரப்பினரில் ஒருவருக்கு ஆபத்தை விளைவித்து அவரது பணத்தை இழக்க வழிவக்கும் ஒரு விற்பனையாகும். குறித்த பொருள் உண்டா, இல்லையா என்று அறியப்படாத, அது அதிகமா குறைவா என அறியப்படாத, அல்லது கையளிக்க முடியாத பொருளை விற்றலை இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம்.
٢
மோசடி, தீங்கைக் கொண்ட வியாபார முறைகள்.
٣
வட்டியுடனான வியாபார முறைகள்
٤
மரணித்தவை, மது, பன்றி போன்ற உட்கொள்ளத் தடுக்கப்பட்டவற்றை விற்றல்
٥
பிற காரணங்களுக்காகத் தடுக்கப்பட்ட வியாபார முறைகள். வெள்ளிக்கிழமை ஜும்ஆ நேர இரண்டாம் அதானுக்குப் பிறகு வியாபாரம் செய்தல், மது உற்பத்தியாளனுக்கு திராட்சைப் பழங்களை விற்றல், கொலையாளிக்கு வாளை விற்றல் போன்ற ஹராத்தை நோக்காகக் கொண்ட வியாபார முறைகளை உதாரணமாகக் கூறலாம்.

உமது பாடத்தை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ளீர்


பரீட்சையை ஆரம்பிக்கவும்