បន្តរៀន

អ្នកមិនបានចុះឈ្មោះចូលទេ
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះក្នុងវេបសាយ(តាក)ដើម្បីតាមដានភាពល្អប្រសើររបស់អ្នក ប្រមូលពិន្ទុ និងការចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់ពីមានការចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រធានបទដែលអ្នកសិក្សាវា

ផ្នែកបច្ចុប្បន្ន model:

មេរៀន ហាហ្ទាសធំ និងការងូតទឹកសម្អាត

សាសនាឥស្លាមបានដាក់ច្បាប់បញ្ញត្តិបង្គាប់ប្រើឲ្យងូតទឹកដើម្បីជម្រះសម្អាតពីហាហ្ទាសធំ។ នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងបានសិក្សាពីប្រការដែលចាំបាច់(វ៉ាជិប)ត្រូវងូតទឹក និងរបៀបជម្រះសម្អាតពីហាហ្ទាសធំ។

  • យល់ដឹងពីប្រការដែលចាំបាច់(វ៉ាជិប)ត្រូវងូតទឹក
  • ដឹងពីរបៀបជម្រះសម្អាតពីហាហ្ទាសធំ។

count: ចំនួនសិស្សផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចប់មេរៀននេះ។

ប្រការដែលចាំបាច់(វ៉ាជិប)ត្រូវងូតទឹក

គឺជាប្រការទាំងឡាយណាដែលនៅពេលណាដែលវាកើតមានលើអ្នកមូស្លីម គឺគេចាត់ទុកថារូបគេមានហាហ្ទាសធំ ហើយចាំបាច់លើរូបគេត្រូវងូតទឹកសម្អាតខ្លួនមុននឹងប្រតិបត្តិសឡាត ឬតវ៉ាហ្វ(ដើរប្រទក្សិណជុំវិញកាក់ហ្ពះ)។

១. ចេញទឹកកាម

ការចេញទឹកកាមដោយតណ្ហាទោះដោយមធ្យោបាយណាមួយក៏ដោយ និងនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ ទាំងក្រៅដំណេក ឬក្នុងដំណេក។ ទឹកកាម គឺជាទឹកពណ៌សខាប់ដែលចេញនៅពេលដែលមានតម្រេកតណ្ហាដល់កំពូល។

២. រួមភេទ

ការរួមភេទ គឺសំដៅលើការស៊កបញ្ចូលប្រដាប់ភេទបុរសទៅក្នុងប្រដាប់ភេទស្រ្តី ទោះជាមិនចេញទឹកកាមក៏ដោយ។ ហើយចាំបាច់(វ៉ាជិប)ត្រូវតែងូតទឹក បើកាលណាក្បាលលិង្គរបស់បុរសបានលិចចូលប្រដាប់ភេទស្រ្តីហើយនោះ។

៣. មានឈាមរដូវ និងឈាមឆ្លងទន្លេ(នីហ្វាស)

ឈាមរដូវ គឺជាឈាមធម្មជាតិដែលចេញអំពីស្រ្តីជារៀងរាល់ខែ ហើយវាបន្តចេញមករយៈពេល៧ថ្ងៃ ឬអាចច្រើនជាងនេះ ឬតិចជាងនេះអាស្រ័យទៅតាមធម្មជាតិរបស់ស្ត្រីម្នាក់ៗ។ ឈាមឆ្លងទន្លេ(នីហ្វាស) គឺជាឈាមដែលចេញអំពីស្រ្តីដោយសារការឆ្លងទន្លេ(សម្រាលបុត្រ) ហើយវានៅតែបន្តចេញមករយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេរួច។

ការសឡាត និងការបួសរបស់អ្នកដែលមានរដូវ និងអ្នកដែលមានឈាមឆ្លងទន្លេ(នីហ្វាស)

គេបានបន្ធូរបន្ថយដល់ស្ត្រីដែលមករដូវ និងស្ត្រីដែលមានឈាមឆ្លងទន្លេ ដោយការប្រតិបត្តិសឡាត និងការកាន់អំណត់បួសត្រូវបានលើកលែងចំពោះពួកនាងក្នុងកំឡុងពេលនៃការមករដូវ និងមានឈាមឆ្លងទន្លេរបស់ខ្លួន ហើយគេត្រូវបួសសងវិញបន្ទាប់ពីខ្លួនបានជ្រះស្អាត តែមិនចាំបាច់សឡាតសងវិញនោះទេ។

ការរួមភេទរបស់ស្ត្រីដែលមករដូវ និងស្ត្រីដែលមានឈាមឆ្លងទន្លេ

គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុរសជាប្ដីរួមភេទជាមួយភរិយារបស់ខ្លួនកំឡុងពេលដែលនាងមករដូវ និងមានឈាមឆ្លងទន្លេ(នីហ្វាស)នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រឡែងលេងបាន ហើយចាំបាច់លើពួកនាងត្រូវងូតទឹកសម្អាតខ្លួនបន្ទាប់ពីអស់រដូវ ឬអស់ឈាមឆ្លងទន្លេ។ អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថា៖ “ហេតុនេះ ចូរពួកអ្នកជៀសវាង(រួមភេទ)ពីភរិយាក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវ ហើយកុំទៅជិតពួកនាង(ដើម្បីរួមភេទ) រហូតទាល់តែពួកនាងជ្រះស្អាត(អស់រដូវហើយងូតទឹកសម្អាត)ខ្លួនប្រាណសិន។ បើកាលណាពួកនាងជ្រះស្អាតហើយនោះ ពួកអ្នកអាចរួមភេទជាមួយពួកនាងនៅត្រង់កន្លែង(ប្រដាប់ភេទ)ដែលអល់ឡោះបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នក”។ (អាល់ហ្ពាក៏រ៉ោះ៖២២២)

តើអ្នកមូស្លីមត្រូវងូតទឹកសម្អាតខ្លួនអំពីជូនុប ឬហាហ្ទាសធំដោយរបៀបណា?

គ្រប់គ្រាន់ហើយដោយអ្នកមូស្លីមគ្រាន់តែនៀតងូតទឹកសម្អាតខ្លួនពីជូនុប និងងូតទឹកឲ្យសព្វខ្លួនប្រាណនឹងទឹក។

របៀបងូតទឹករបស់ព្យាការី ﷺ

ការងូតទឹកសម្អាតខ្លួនដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ គឺគេត្រូវងូតទឹកដូចដែលព្យាការី ﷺ លោកបានងូត។ ពិតណាស់ នៅពេលដែលព្យាការី ﷺ លោកចង់ងូតទឹកសម្អាតខ្លួនពីជូនុប គឺលោកលាងប្រអប់ដៃទាំងពីររបស់លោក។ បន្ទាប់មក លោកលាងប្រដាប់ភេទរបស់លោក ហើយនិងកន្លែងដែលមានប្រលាក់ទឹកកាម។ បន្ទាប់មកទៀត លោកយកទឹកវូហ្ទុនូវការយកវូហ្ទុមួយដ៏ពេញលេញ។ ក្រោយមក លោកលាងក្បាលរបស់លោកនឹងទឹកចំនួនបីដង។ ក្រោយមកទៀត ទើបលោកងូតទឹកសម្អាតខ្លូនប្រាណរបស់លោកទាំងមូល។

តើការងូតទឹកអាចជំនួសការយកទឹកវូហ្ទុបានដែរឬទេ?

នៅពេលដែលជនមូស្លីមងូតទឹកសម្អាតខ្លួនពីជូនុប ការងូតទឹកនោះ គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់គេដោយមិនចាំបាច់យកទឹកវូហ្ទុទៀតទេ ហើយក៏មិនចាំបាច់យកវូហ្ទុជាមួយនិងការងូតទឹកនោះដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែជាការប្រសើរបំផុត គេត្រូវងូតទឹកជាមួយនឹងយកវូហ្ទុ ដូចដែលមាននៅក្នុងស៊ុណ្ណះរបស់ព្យាការីមូហាំម៉ាត់។

អ្នកបានបញ្ចប់មេរៀនដោយជោគជ័យ


ចាប់ផ្តើមប្រឡង