Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Những lễ nguyện Salah khuyến khích.

Người Muslim chỉ có bổn phận bắt buộc dâng lễ nguyện Salah năm lần trong mỗi ngày đêm. Cùng với nghĩa vụ bắt buộc đó, giáo luật cũng khuyến khích người Muslim thực hiện thêm các lễ nguyện Salah khuyến khích, mục đích để được Thượng Đế Allah yêu thương người bề tôi nhiều hơn đồng thời để bù đắp cho sự thiếu xót của những lễ nguyện Salah bắt buộc.

  • Tìm hiểu lễ nguyện Salah Sunnan Rawatib.
  • Tìm hiểu lễ nguyện Salah Al-Istisqa.
  • Tìm hiểu cầu nguyện Salah Al-Istikha'rah.
  • Tìm hiểu lễ nguyện Salah Adh-Dhuha.
  • Tìm hiểu lễ nguyện Salah Al-Kusuf.

Người Muslim chỉ có bổn phận bắt buộc dâng lễ nguyện Salah năm lần trong mỗi ngày đêm. Cùng với nghĩa vụ bắt buộc đó, giáo luật cũng khuyến khích người Muslim thực hiện thêm các lễ nguyện Salah khuyến khích, mục đích để được Thượng Đế Allah yêu thương người bề tôi nhiều hơn đồng thời để bù đắp cho sự thiếu xót của những lễ nguyện Salah bắt buộc. Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại từ Thiên Sứ ﷺ nói rằng: «Quả thật, điều đầu tiên mà mọi người bị thẩm tra vào Ngày Phán Xét cuối cùng là lễ nguyện Salah. Rabb của chúng ta (Thượng Đế Allah) Đấng Tối Cao nói với những Thiên Thần của Ngài – mặc dù Ngài biết rõ hơn: “Hãy nhìn vào lễ nguyện của những bề tôi của TA (Allah) xem liệu y có dâng lễ đầy đủ hay không, nếu lễ nguyện của y đầy đủ thì y sẽ được ghi cho đầy đủ, còn nếu lễ nguyện của y có thiếu Ngài nói: “Hãy nhìn xem y có thực hiện lễ nguyện khuyến khích hay không, nếu có thì hãy bù đắp lễ nguyện khuyến khích vào lễ nguyện bắt buộc cho đầy đủ, Và những hành động thờ phượng khác cũng được làm tương tự». [Sunnan Abu Dawood, số: 864].

Sunnan Ar-Rawa'tib.

Được gọi như vậy bởi vì chúng đi đôi với lễ nguyện bắt buộc gần giống với nó, và bởi vì người Muslim luôn thường xuyên duy trì thực hiện chúng.

Quả thật, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Không một người bề tôi Muslim nào cầu nguyện Salah tự nguyện mỗi ngày mười hai Rakaat ngoài những lễ nguyện Salah bắt buộc vì Thượng Đế Allah ngoại trừ Allah sẽ xây cho y một ngôi nhà trong Thiên Đàng». [Muslim, số: 728].

Lễ nguyện Salah Sunnan Ar-Rawa'tib.

١
Hai Rakaat trước Salah Fajr (bình minh).
٢
Bốn Rakaat trước Salah Zhuhur (trưa), cứ mỗi hai Rakaat cho Salam, sau đó thực hiện tiếp theo hai Rakaat.
٣
Hai Rakaat sau Salah Maghrib (hoàng hôn).
٤
Hai Rakaat sau Salah I-Sha (tối).

Lễ nguyện Salah Witir.

Được gọi như vậy bởi vì số lượng Rakaat của nó là số lẻ, và nó là một trong những lễ nguyện tự nguyện tốt đẹp nhất, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Các người hãy thực hiện lễ nguyện Salah Witir hỡi cư dân của Thiên Kinh Qur'an» [At-Tirmizi, số: 453, và Ibn Majah, số: 1170].

Thời điểm tốt nhất để thực hiện lễ nguyện Salah này là phần thời gian cuối của đêm, tuy nhiên, người Muslim có thể thực hiện vào bất cứ lúc nào sau lễ nguyện Salah I-sha cho đến trước khi hừng đông.

Số lượng Rakaat lễ nguyện Witir.

Không có giới hạn số lượng Rakaat của lễ nguyện Salah Witir, số Rakaat ít nhất là một Rakaat, và tốt nhất nên thực hiện ba Rakaat, tuy nhiên cũng có thể thực hiện nhiều hơn tùy theo khả năng của người thực hiện, và trước đây Thiên Sứ của Allah ﷺ đã thực hiện mười một Rakaat.

Cách thức thực hiện lễ nguyện Salah Witir.

Số Rakaat hoàn hảo ít nhất của lễ nguyện Salah Witir là ba Rakaat, người thực hiện dâng lễ cứ xong mỗi hai Rakaat cho Salam. Sau đó, thực hiện một Rakaat cuối cùng còn lại và cho Salam, giáo luật quy định cho phép trong lễ nguyện Salah Witir sau khi đứng trở dậy từ cúi người Ruku'a và trước khi cúi lạy Sujud đọc những lời tụng niệm quy định sau đó giơ hay tay lên và cầu xin Allah Đấng Tối Cao bất cứ điều gì y mong muốn, và đó được gọi là lời Du-a Qunut.

Lễ nguyện Salah Al-Istisqa' (Salah cầu mưa).

Đó là lễ nguyện Salah được quy định bởi Thượng Đế Allah khi đất đai trở nên khô cằn, và con người bị ảnh hưởng, thiệt hại vì ít mưa, được phép thực hiện lễ nguyện tập thể ở những quảng trường, những khoảng sân rộng lớn nếu có thể, và cũng có thể thực hiện lễ nguyện ở trong Masjid.

Quy định đối với những người đến nơi đâng lễ nguyện Salah với sự chân thành sùng kính, hạ mình thành khẩn với Thượng Đế Allah, ăn năn sám hối với Ngài, tạo những lý do để nhận được sự thương xót của Thượng Đế Allah; như cầu xin sự tha thứ từ Ngài, bồi thường điều bất công, bố thí Sadaqah, cư xử tốt đẹp với mọi người và những điều tốt đẹp tương tự khác.

Cách thức cầu nguyện Salah Al-Istisqa'.

Lễ nguyện Salah Al-Istisqa' giống như cách thức của lễ nguyện Salah Eid, bao gồm hai Rakaat, Imam đọc lớn trong hai Rakaat đó, và quy định thực hiện nhiều lần Takbir khi bắt đầu mỗi Rakaat, ở Rakaat đầu tiên Takbir sáu lần ngoài một lần Takbiratul Ehram trước khi đọc chương Kinh, và ở Rakaat thứ hai Takbir năm lần ngoài một lần Takbir để đứng dậy từ cúi lạy Sujud. Sau đó, đọc hai bài thuyết giảng Khutbah, trong bài thuyết giảng cầu xin sự tha thứ thật nhiều từ Thượng Đế Allah và nài nỉ Ngài bằng những lời Du-a.

Lễ nguyện Salah Al-Istikha'rah.

Đó là lễ nguyện Salah được quy định cho những tín đồ Muslim khi y đứng trước một sự việc quan trọng không trái với giáo luật và y không biết rằng điều đó có tốt cho y hay không.

Quy định được phép của lễ nguyện.

Khi một tín đồ Muslim đứng trước điều quan trọng và y không biết phải lựa chọn như thế nào, cái nào tốt cho y, khi đó, khuyến khích cho y thực hiện hai Rakaat lễ nguyện Salah và y cầu xin Du-a sau khi hoàn thành lễ nguyện bằng lời Du-a (cầu xin) mà Thiên Sứ của Allah ﷺ đã hướng dẫn cho những vị bạn đạo Sahabah của Người, và lời Du-a: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (nói lên vấn đề cần thiết của mình) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ «Lạy Thượng Đế Allah, bề tôi cầu xin điều tốt, điều có lợi trong sự hiểu biết của Ngài, cầu xin Ngài ban cho bề tôi năng lực vì Ngài là Đấng có sức mạnh vô biên, cầu xin sự ưu đãi vĩ đại ở nơi Ngài, quả thật, Ngài có sức mạnh còn bề tôi thì không, Ngài am tường tất cả mọi việc huyền bí còn bề tôi thì không. Lạy Allah, nếu như vấn đề này (nói lên sự việc cần thiết của mình) tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng của bề tôi thì hãy ban cho bề tôi có năng lực và sự dễ dàng khi thực hiện nó, sau đó hãy ban phúc lành trong việc làm này của bề tôi. Bằng ngược lại, nếu như vấn đề này không tốt cho tôn giáo, cho cuộc sống và kết quả cuối cùng của bề tôi thì hãy làm cho nó tránh xa bề tôi và hãy mang bề tôi tránh xa nó, và hãy đặt đệnh mệnh cho bề tôi với những gì tốt đẹp hơn, sau đó hãy làm cho bề tôi hài lòng về những gì mà Ngài đã đặt đệnh mệnh cho bề tôi.» [Al-Bukhari, số: 1162].

Lời Du-a (cầu xin) của lễ nguyện Al-Istikha'rah.

Lễ nguyện Salah Adh-Dhuha.

Nó thuộc những lễ nguyện Salah Sunnah khuyến khích, nó mang một ân phước vô cùng to lớn, lễ nguyện ít nhất là hai Rakaat, thời gian thực hiện lễ nguyện từ lúc mặt trời mọc bằng khoảng chiều dài của một cây thương (khoảng 15 phút), và thời gian kéo dài đến gần giờ mặt trời đứng bóng, trước khi mặt trời ngã bóng để vào giờ hành lễ trưa.

Lễ nguyện Salah Al-Kusuf (lễ nguyện Salah khi xảy ra nhật thực hoặc nguyệt thực).

Al-Kusuf là tình trạng bất thường trong vũ trụ, khi đó ánh sáng của mặt trời hoặc mặt trăng biến mất hoàn toàn hoặc một phần, và nó là một trong những dấu hiệu của Thượng Đế Allah cho thấy quyền lực và quyền thống trị của Ngài, nó cảnh báo và thức tỉnh loài người khỏi sự lơ là để họ sợ hãi sự trừng phạt của Thượng Đế Allah và hy vọng vào phần thưởng của Ngài.

Thiên Sứ của Allahﷺ nói: «Quả thật, mặt trời và mặt trăng không xảy ra hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực bởi sự qua đời hay ra đời của một ai trong nhân loại, nhưng nó là hai dấu hiệu từ những dấu hiệu của Thượng Đế Allah, và khi các người chứng kiến hiện tượng đó thì hãy đứng dâng lễ nguyện Salah». [Al-Bukhari, số: 1041].

Cách thức dâng lễ nguyện Salah Al-Kusuf.

Lễ nguyện Salah Al-Kusuf gồm hai Rakaat và được quy định lặp lại các lần cúi người Ruku'a, như thế bởi vì người dâng lễ sau khi đứng trở dậy từ cúi người Ruku'a trong Rakaat đầu tiên, đọc lập lại chương Al-Fatihah và đọc những gì dễ dàng từ Thiên Kinh Qur'an, sau đó cúi người Ruku'a và trở dậy từ Ruku'a rồi cúi lạy Sujud và ngồi giữa hai lần Sujud và đó là cách thức Salah của một Rakaat đầy đủ, và sau khi đứng lên từ cúi lạy Sujud thực hiện Rakaat thứ hai cũng giống như Rakaat đầu tiên.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra