දැනුම හැදෑරීම අනුගමය කරන්න.

ඔබ ලොග් වී නොමැත.
ඔබේ ප්‍රගතිය වර්ධනය කරගැනීමට, ලකුණු රැස් කිරීමට සහ තරඟවලට පිවිසීමට (තා) සිප්සැල මෙවලමේ දැන් ලියාපදිංචි වන්න, ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ඔබ ඉගෙන ගන්නා මාතෘකාවට විද්‍යුත් සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත.

වත්මන් කොටස: model:

පාඩම ණය

මෙම පාඩමේ දී අපි ණය සංකල්පය සහ ඉස්ලාමීය නීති සම්පාදනයේ එහි විධිවිධාන ගැන ඉගෙන ගනිමු.

  • ණය යනු කුමක් ද? එහි නීතිමය තත්වය හා එය වලංගු වීමට අදාළ කොන්දේසි.
  • ණයකරු ණය පියවීම මත ඔහුගේ තත්වයන්.

count: තවත් සිසුවෙක් මෙම පාඩම සම්පූර්ණ කළේය.

උත්තරීතර අල්ලාහ් යුක්ති සහගතව සහ ප්‍රාඥාශීලීව මිනිසුන් අතර සම්පත් බෙදා දුන්නේය. ඔවුන් අතර දුප්පතුන්, පොහොසතුන්, ඇති හැකි සහ නැති බැරි අය සිටිි. සාම්ප්‍රදායිකව මිනිස්සු තම අවශ්‍යතා සපුරාගැනීම සඳහා එකිනෙකට ණය ලබාදෙමින් උපකාර කරගත්හ. මේ නිසාවෙනි පරිපුන් වූ දේවදහම ණය පිළිබඳ හෙළිදරව් ගණනාවක් ම හෙළිකර ඇත්තේ. සූරතුල් බකරාවෙහි 282 වන වැකියේ අල් කුර්ආනයේ දිර් ඝතම වැකිය සනිටුහන් කරමින් මේ පිළිබඳව සුවිශේෂි වැකියක් තිබේ. එය "ණය වැකිය" ලෙස හැදින්වේ.

ණය යන්නෙහි නිර්වචනය

මෙය, මුදල නැවත ලබාදීමේ පදනම මත එය ලබාගත් පුද්ගලයාට ප්‍රයෝජනයක් ගෙනදෙන, මුල්‍යමය හුවමාරුවකි.

ණය පිළිබඳ නීතිය

ණයට ලබාදීම ණයහිමියාට සතුටුදායක වන අතර, ණයගැතියාට ද අනුමැතිය තිබේ. ණයට ඉල්ලීම කිසිසේත් පිළිකුල් සහගත දෙයක් නොවේ. මන්දයත් ණයගැතියා එම මුදල ලබාගනුයේ ඔහුගේ අවශ්‍යතා සපුරාගැනීම සඳහා ය. පසුව එය ඔහු පියවන්නේය.

ණයට ලබාදීම තුළින් ණයහිමියාට කිසියම් ප්‍රතිලාභයක් අත්වේ නම් එය පොලියක් වේ. එය තහනම් වේ. නිදසුනක් ලෙස ණයහිමියා මුදලක් ණයට දී එය නැවත අයකිරීමේ දී වැඩිපුර අගයක් අයකිරීම. එසේ ම ණය ගිවිසුම සමග වෙනත් ව්‍යාපාරයක් වැනි ගිවිසුමක් සම්බන්ද කිරීම. එය තහනම් වේ. එනම් එයින් ප්‍රතිලාබ ලැබීම හෝ ව්‍යාපාර කිරීම අනුමත නොවේ.

ණය නිත්‍යනුකූල කිරීමේ ආදර්ශය.

ණය, මිනිසුන්ට සහනයක් අත්කරන බැවින් ඉස්ලාමය ණය සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේය. එසේ ම එය ඔවුන්ගේ කටයුතු පහසු කරයි, ඔවුන්ගේ දුක සමනය කරයි. තවද අසරණයින්ට සහනයක් ගෙනදෙයි. එය ණයහිමියාට අල්ලාහ් වෙත සමීප වීමට අවස්ථාව සලසයි. අවශතාව කොතරම් බැරෑරුම් වන්නේ ද, එතරම් එහි කුසල ද ඉමහත් වන්නේය.

ණය (මුදල විශාල වුවද, කුඩා වුවද) එය ලිඛිත ලියවිල්ලකින් සටහන් කර ගැනීම සහ ඒ සඳහා සාක්ෂියක් තබා ගැනීම සතුටු දායක ක්‍රියාවකි. එහි ප්‍රමාණය, වර්ගය, කාල සීමාව ආදී විස්තර සටහන් කෙරේ. එය ණයට සුරක්ෂිත බවක් සහ ණයගැතියාගේ මියයෑමෙන්, අමතක වීමෙන් සහ පැහැර හැරීමෙන් ණයහිමියාට තම හිමිකම අහිමි නොවීමේ තෘප්තිය හිමිකරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් "ණය වැකියේ " මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි. "අහෝ විශ්වාස කළවුනි! නියමිත කාලයක් දක්වා වූ ණයක් සම්බන්ධයෙන් නුඹලා ණය ගනු දෙනු කර ගන්නෙහු නම් එය ලේඛන ගත කරනු. නුඹලා අතර ලේඛකයකු එය යුක්ති සහගත ව ලියා ගත යුතු ය. තවද ලේඛකයා අල්ලාහ් තමන්ට ඉගැන් වූ අයුරින් ලිවීමට ප්‍රතික්ෂේප නොකළ යුතු ය. එබැවින් (ඒ අනුව) ඔහු ලිවිය යුතු ය. වගකීම පැවරුණු අය එය ලිවීම පිණිස කියවිය යුතු ය. ඔහු තම පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් විය යුතු ය. තවද ඉන් කිසිවකින් වංචා නොකළ යුතු ය." (අල් බකරහ් : 282). තවද එම වැකියේ ම පවසයි. "සුළු හෝ මහා (පරිමාණයේ) දෙයක් වුව ද නියමිත කලක් දක්වා එය ලිවීමට උදාසීන නොවනු. එයයි අල්ලාහ් අබියස ඉතා යුක්ති සහගත වන්නේ. සාක්ෂියට ද වඩා බලවත් වන්නේ. එමෙන් ම නුඹලා සැක නොසිතීමට ද වඩා සමීප වන්නේ," (අල් බකරහ් : 282)

ණය වලංගු වීමට අදාළ කොන්දේසි.

١
ණය ප්‍රකාශයක් අනුව ණය ලබාදීම සිදුවිය යුතු ය. එනම් ණය නිකුත් කිරීම හා ලබා ගැනීමට අදාළ ප්‍රකාශය යි. නොඑසේනම් එයට සමගාමී දෙයකින් ණය නිකුත් කිරීම හා ලබාගැනීම සිදුවිය යුතු යි.
٢
ණය පාර්ශවකරුවන් (ණයහිමි හා ණයගැතියා) වැඩිහිටි, බුද්ධිමත්, ස්වාධීන, තෝරාබේරා ගැනීමේ හැකියාව ඇති, ණය ලබා දීමට හා ලබා ගැනීමට යෝග්‍ය පුද්ගලයන් විය යුතු ය.
٣
ණය මුදල නීත්‍යානුකූලව උපයාගත් මුදලක් විය යුතු ය.
٤
ණය මුදලේ ප්‍රමාණය නිශ්චිතව දැන සිටිය යුතු ය.

පුද්ගලයෙකු තවත් පුද්යගලයෙකුගෙන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ දී එය පියවීමට අධිෂ්ඨාන කර ගැනීම අනිවාර්ය වේ. මිනිසුන්ගෙන් ණයට මුදල් ගැනීමේ දී එය පියවීමට අධිෂ්ඨාන නොකිරීම ණයගැතියාට තහනම් ක්‍රියාවකි. ණය පියවියයුතු කාලය පැමිණි විට එය නැවත ලබාදීම අනිවාර්ය වේ. නබි තුමා (ඔහුට ශාන්තිය හා සමාදානය අත්වේවා!) පැවසූ බවට අබූ හුරෛරාහ් තුමා (ඔහුට අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය හිමි වේවා!) වාර් තා කරයි. "කවරෙකු මිනිසුන්ගෙන් ණයට ගෙන එය පියවීමට අදහස් කරන්නේ ද, අල්ලාහ් ඔහු වෙනුවෙන් එය පියවන්නේය. තවද කවරෙකු පැහැර හැරීමට අදහස් කරන්නේ ද, අල්ලාහ් ද, ඔහුව පැහැර හරින්නේය." (අල් බුහාරි 2387)

ණය ආපසු පියවීමේදී ණයගැතියාගේ තත්ත්වත්වයන්

١
ඔහු සතුව කිසිම දෙයක් නොතිබීම. මෙහි දී ඔහුගේ දුෂ්කරතාව සැළකිල්ලට ගත යුතු ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් ප්‍රකාශ කරයි : "ඔහු දුෂ්කරත්වයෙන් පෙළෙන අයෙකු නම් එවිට පහසුකම් ඇති වන තෙක් අවකාශයක් (ලබා දිය යුතුව) ඇත. තවද නුඹලා (එය) දානයක් ලෙස පිරිනැමීම නුඹලාට යහපතය. නුඹලා (ඒ බව) දැන සිටියෙහු නම්." (අල් බකා : 280)
٢
ඔහු සතු මුදල ඔහුගේ ණය ප්‍රමාණයට වඩා අධිකව තිබීම. මෙහිදී ඔහුට තම ණය පියවීම අනිවාර්ය වේ. මේ අනුව පොහොසත් ණයගැතියාට ණය පියවීමේ දිනට වඩා එය පරක්කු කිරීම තහනම් වේ. අල්ලාහ්ගේ දූතයා (ඔහුට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා සමාදානය අත් වේවා!) පැවසූ බවට අබූ හුරයිරාහ් තුමා (ඔහුට අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය අත් වේවා!) වාර්තා කරයි: "ධනවත් පුද්ගලයෙකු විසින් ණය ගෙවීම ප්‍රමාද කිරීම අසාධාරණයකි." (අල් බුහාරි 2288, මුස්ලිම් 1564)
٣
ඔහුගේ ණය මුදලට සමාන මුදලක් ඔහු සතුව තිබීම. මෙහිදී තම ණය පියවීම ඔහුට අනිවාර්ය වේ.
٤
ඔහුගේ ණය මුදලට වඩා ඔහු සතු මුදල අවම තිබීම. මෙහිදී ණයහිමියන් හෝ ඔවුන්ගෙන් පිරිසක් ඉල්ලා සිටියහොත් එම මුදල ඔහුගෙන් වෙන්කොට ණයහිමියන් අතර ණය අනුපාතය අනුව බෙදා දෙනු ලැබේ.

මුදල් බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමේ නීතිය.

١
ඉස්ලාමීය නීති රාමුව තුළ ක්‍රියාත්මක වන බැංකු පද්ධතියක මුදල් තැන්පත් කිරීමට අනුමැතිය තිබේ.
٢
පොළිය හා සම්බන්ධ බැංකු පද්ධතියක මුදල් තැන්පත් කිරීම, අවස්ථා දෙකකට සීමා කළ හැකිය. පළමු වැන්න : මුදල් තැන්පත් කිරීම තුළින් ප්‍රතිලාබයක් ලබා ගැනීම. එය පොළිය වේ. එය තහනම් ය. මෙමෙ තැන්පතුව සඳහා අනුමැතියක් නොමැත. දෙවැන්න: අමතර මුදලක් නොමැති ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කිරීම. මෙයද අනුමත නොවේ. මන්ද, පොළී ගණුදෙනු සඳහා මූල්‍යමය උපකාරයක් මෙයින් සිදුවන බැවිණි. මෙම අවස්ථාවෙන් සුවිශේෂී වූ අවස්ථාවක් ලෙස සැබෑ අවශයතාව පවතී. නිදසුනක් ලෙස තැන්පත්කරු තම මුදල අහිමි වීමෙන් හෝ සොරකම් කරාවි ලෙස බිය වීම සහ ඔහුගේ මුදල් සුරැකීම සඳහා සුදුසු ආගමික නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවෙදයක් නොමැති නම් අවශ්‍යතාව මත ඔහුට මෙහි තැන්පත් කිරීමට අවසර ඇත.

ණයගැතියා ණය පියවීම ප්‍රමාද කරනවිට ඒ සඳහා කොන්දේසියක් මගින් දඩ මුදලක් නියම කිරීමට අනුමැතියක් නොමැත. මන් ද එය පොළියක් වේ. මෙම කොන්දේසිය පැවතියද ණයට ගැනීමට අනුමැතියක් නොමැත. ණයගැතියාට තමා ප්‍රමාදයකින් තොරව දඩ මුදලකට හසු නොවී ණය පියවීමට හැකියාව තිබුණ ද, ඒ සඳහා අනුමැතියක් නොමැත. මන්දයත්, ගිවිසුමට ඇතුළුවීම තුළින් පොළියත් සමඟ සම්බන්ධ වන බැවිණි.

ණය පියවීමේ දී එය අලංකාර ලෙස කිරීම.

ණය පියවීමේ දී එය අලංකාර ලෙස කළ යුතු ය. නිදසුනක් ලෙස කෙනෙකු ණයට යමක් ලබා නැවත ලබා දීමේ දී එයට වඩා විශිෂ්ට දෙයක් ලබාදීම, එයට වඩා විශාල දෙයක් ලබාදීම හෝ එයට වඩා අධිකව ලබාදීම යෝග්‍ය වේ. නමුත් එය කොන්දේසියක් නොවිය යුතු ය. මෙය ණය පියවීමේ අලංකාර ගෙවීමකි, විශ්ෂ්ට සාරධර්මයකි. නමුත් එය කොන්දේසියක් නම් එය පොළිය වේ. එය තහනම් ක්‍රියාවකි.

ඔබ පාඩම සාර්ථක ව සම්පූර්ණ කර ඇත.


පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන්න.