Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Những nghi thức trụ cột (Rukun) và các nghi thức bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah.

Lễ nguyện Salah có những trụ cột (Rukun), và các nghi thức bắt buộc (Wajib) mà chỉ có những điều đó mới làm cho lễ nguyện Salah có giá trị, và những điều làm mất giá trị của lễ nguyện. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần này những nghi thức trụ cột (Rukun) và các nghi thức bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah, những điều làm hỏng, và những điều không khuyến khích trong lễ nguyện Salah.

  • Hiểu được các trụ cột (Rukun) của lễ nguyện Salah.
  • Hiểu được các điều bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah.
  • Hiểu được những điều làm hỏng lễ nguyện Salah.
  • Tìm hiểu cúi lạy Sujud As-Sahu.
  • Hiểu được những điều không khuyến khích trong lễ nguyện Salah.

Các trụ cột (Rukun) của lễ nguyện Salah.

Nó là những nghi thức cốt lõi của lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah không có giá trị nếu cố tình không thực hiện, và phải thực hiện lại nếu do quên lãng nếu không lễ nguyện Salah hoàn toàn mất giá trị không được công nhận.

Những nghi thức trụ cột (Rukun) của lễ nguyện Salah.

١
Takbiratul Ehram (đọc Allahu Akbar đầu tiên để vào lễ nguyện Salah).
٢
Đứng dâng lễ nguyện Salah nếu có khả năng.
٣
Đọc chương Al-Fatihah.
٤
Cúi người Ruku.
٥
Trở dậy từ Ruku và đứng thẳng đối với ai có khả năng.
٦
Cúi lạy Sujud.
٧
Ngồi giữa hai lần cúi lạy Sujud.
٨
Tashahhud cuối và ngồi trong lúc Tashahhud cuối.
٩
Sự điềm tĩnh.
١٠
Cho Salam.
١١
Thực hiện thứ tự các trụ cột.

Những nghi thức bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah.

Là những nghi thức bắt buộc trong lễ nguyện Salah, nếu cố tình không thực hiện những nghi thức này thì lễ nguyện Salah không được chấp nhận, còn nếu như lỡ quên thực hiện thì tiếp tục lễ nguyện Salah sau đó, thực hiện cúi lạy Sujud Sahhu ở cuối Salah.

Những nghi thức bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah.

١
Tất cả các Takbir (đọc Allahu Akbar) ngoại trừ Takbirratul Ehram (Takbir đầu tiên để vào lễ nguyện Salah).
٢
Đọc một lần câu: (سبحان ربي العظيم - Subhana Rabbiyal Azim) khi Ruku.
٣
Đọc câu: (سمع الله لمن حمده - Sami Allahu Liman Hamidah) đối với người cầu nguyện Salah một mình hoặc Imam.
٤
Đọc câu: (ربنا ولك الحمد - Rabbana Wa Lakal Hamdu) đối với tất cả (Imam và người cầu nguyện theo sau).
٥
Đọc một lần câu: (سبحان ربي الأعلى - Subhana Rabbiyal A'la) trong lúc cúi lạy Sujud.
٦
Đọc một lần câu: (رب اغفر لي - Rabbigh Firli) lúc ngồi giữa hai lần cúi lạy Sujud.
٧
Tashahhud đầu tiên và ngồi để đọc Tashahhud.

Những nghi thức bắt buộc (Wajib) này được thay thế bằng cúi lạy Sujud Sahhu nếu lỡ quên thực hiện chúng.

Những Sunnah của lễ nguyện Salah.

Là tất cả những gì không thuộc các nghi thức trụ cột (Rukun), và không thuộc các nghi thức bắt buộc (Wajib) từ những câu tụng niệm và các nghi thức trong lễ nguyện Salah, đó là những nghi thức Sunnah, chúng hoàn thiện thêm cho lễ nguyện Salah, tín đồ Muslim nên duy trì và thực hiện nó, nhưng lễ nguyện Salah sẽ không mất giá trị khi không thực hiện những điều đó.

Cúi lạy Sujud Sahhu.

Là hai lần cúi lạy Sujud mà Thượng Đế Allah đã quy định bắt buộc thực hiện để sửa lỗi những thiếu sót và khuyết điểm trong lễ nguyện Salah.

Cúi lạy Sujud Sahhu được quy định khi nào?

١
Khi một người làm thêm một nghi thức nào đó của Salah như Ruku, Sujud, đứng, hoặc ngồi chẳng hạn do quên hay nhầm lẫn thì y phải thực hiện Sujud Sahhu.
٢
Nếu thực hiện thiếu sót một nghi thức Rukun nào đó của Salah thì phải thực hiện lại Rukun đó, sau đó thực hiện Sujud Sahhu ở phần cuối của Salah.
٣
Khi bỏ một trong các nghi thức bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah chẳng hạn như bỏ Tashahhud đầu tiên do quên hay nhầm lẫn thì phải thực hiện Sujud Sahhu.
٤
Khi có sự nghi ngờ không biết chính xác là đã thực hiện bao nhiêu Rakaat thì người dâng lễ nguyện Salah phải xác định theo sự kiên định tức lấy số ít, rồi sau đó thực hiện Sujud Sahhu.

Cách thức cúi lạy Sujud Sahhu.

Cúi lạy Sujud Sahhu có hai thời điểm, có thể thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào muốn:

١
Trước khi cho Salam và sau Tashahhud cuối cùng, cúi lạy Sujud rồi sau đó cho Salam.
٢
Sau khi cho Salam của lễ nguyện Salah, cúi lạy hai lần Sujud Sahhu sau đó cho Salam một lần nữa.

Những điều làm hỏng lễ nguyện Salah.

Đây là những điều làm hư lễ nguyện Salah và bắt buộc phải thực hiện lại lễ nguyện.

Những điều làm hỏng lễ nguyện Salah.

١
Bỏ một nghi thức Rukun hoặc điều kiện của lễ nguyện Salah một cách có chủ ý hoặc do quên trong khi có khả năng thực hiện.
٢
Bỏ một nghi thức bắt buộc (Wajib) nào đó của lễ nguyện Salah một cách có chủ ý.
٣
Nói chuyện trong lễ nguyện Salah một cách có chủ ý.
٤
Cười lớn tiếng trong lễ nguyện Salah.
٥
Cử động nhiều và liên tục một cách không cần thiết.

Những điều Makruh (đáng trách nhưng chưa đến mức Haram) trong lễ nguyện Salah.

Là những hành động làm mất đi ân phước của lễ nguyện Salah, cũng như làm mất sự nghiêm trang và tôn kính của nó.

Nhìn qua lại trong lễ nguyện Salah.

Bởi vì có người hỏi Thiên Sứ của Allah ﷺ về việc nhìn qua lạy trong lễ nguyện Salah, Người nói: «Đó là hành vi trộm cắp mà tên Shaytan đánh cắp lời cầu nguyện của một người bề tôi (để người dâng lễ Salah phân tâm khỏi sự sùng kính và phục tùng, như vậy phần thưởng của anh ta sẽ bị giảm đi)» [Al-Bukhari, số: 718].

Nghịch tay hoặc mặt.

Như đứng chống nạnh, đan xen và bẻ các ngón tay.

Đã đi vào lễ nguyện Salah nhưng trái tim vẫn còn phân tâm không tập trung.

Phân tâm với nhu cầu đi vệ sinh, hoặc nhu cầu ăn uống, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Không có lễ nguyện Salah (lễ nguyện Salah không trọn vẹn) khi thức ăn đã được mang đến, hoặc khi y đang cưỡng lại hai nhu cầu tự nhiên (tiểu tiện và đại tiện)» [Muslim, số: 560].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra