Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Những thời gian cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích.

Một số khung giờ cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần này những khung giờ cấm dâng lễ nguyện đó.

  • Tìm hiểu những khung giờ cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích.

Những khung giờ cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích.

Tất cả mọi khung giờ điều được phép cho những tín đồ Muslim thực hiện lễ nguyện Salah khuyến khích ngoại trừ những khung giờ cấm bởi giáo luật; bởi vì đó là những khung giờ thờ phượng của những người vô đức tin, bởi thế không được phép thực hiện lễ nguyện Salah vào các khung giờ đó ngoại trừ đó là những lễ nguyện Salah bù cho lễ nguyện Salah bắt buộc bị bỏ lỡ, hoặc những lễ nguyện khuyến khích có kèm theo nguyên nhân chẳng hạn như lễ nguyện Salah chào Masjid. Điều cấm này chỉ đối với riêng lễ nguyện Salah, còn việc tụng niệm Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao và cầu xin (Du-a) Ngài thì lúc nào cũng được phép.

Thời gian đầu tiên.

Từ sau lễ nguyện Salah Fajr (bình minh) cho đến khi mặt trời mọc, nhô lên khỏi đường chân trời với một khoảng cách nhỏ trong giáo luật gọi là khoảng cách của một cây thương, và ở những nước ôn đới thì từ lúc mặt trời vừa mọc cho tới khi nó lên cao tầm khoảng 20 phút.

Thời gian thứ hai.

Khi mặt trời đứng bóng để chuyển qua nghiêng, và đó là một khoản thời gian ngắn trước khi vào giờ Zhuhur (trưa).

Thời gian thứ ba.

Sau giờ lễ nguyện Salah Asr (chiều) cho đến khi mặt trời lặn.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra