నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి జీవిత చరిత్ర

. దైవ ప్రవక్త (స) వారి వ్యక్తిత్వం మరియు వారి జీవిత చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడం ఈ పాఠము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము.

.

దైవ ప్రవక్త (స) వారి జీవిత చరిత్ర

ఒక విశ్వాసి తన జీవితంలోని ప్రతి అంశములో మార్గదర్శకం కోసం దైవ ప్రవక్త (స) వారి జీవిత చరిత్రలోని ప్రతి అంశాన్ని సవివరంగా తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి, ఎందుకంటే ప్రవక్త (స) వారి జీవితమంతా ఉత్తమ ధార్మిక ఆచరణకు ఒక ఉదాహరణ మరియు ఆదర్శం కాబట్టి. దీని గురించి తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : వాస్తవానికి, అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరునిలో మీకు ఒక ఉత్తమమైన ఆదర్శం ఉంది, వారి కొరకు ఎవరైతే అల్లాహ్ మరియు అంతిమ దినాన్ని ఆశిస్తారో. (అల్ అహ్ జాబ్)

1. దైవప్రవక్త (స) వారి వంశం

దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి వంశము ఉత్తమైన వంశము మరియు కీర్తి, ప్రతిష్టలు కలిగిన వంశము. ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దల్లాహ్ బిన్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్ బిన్ హాషిం బిన్ అబ్దు మునాఫ్ బిన్ ఖుసై బిన్ కిలాబ్ బిన్ ముర్రా బిన్ కాబ్ బిన్ లువై బిన్ గాలిబ్ బిన్ ఫహర్ బిన్ మాలిక్ బిన్ అన్నద్ర్ బిన్ ఖుజైమా బిన్ ముద్రికా బిన్ ఇల్యాస్ బిన్ ముజర్ బిన్ నజ్జార్ బిన్ మాద్ బిన్ అద్నాన్. ఈ అద్నాన్ వారు ఇస్మాయీల్ (స) వారి సంతానంలో ఒకరు.

2. ప్రవక్త (స) వారి మాతృమూర్తి

వారి (స) తండ్రి : అబ్దుల్లాహ్ బిన్ అబ్దుల్ ముత్తలిబ్ బిన్ హాషిం. ప్రవక్త (స) వారు తన తల్లి కడుపులో ఉండగానే వారి తండ్రి మరణించారు, వారి తల్లి పేరు ఆమినా బింతే వాహబ్ బిన్ అబ్దు మునాఫ్ బిన్ జహ్రా.

3. ప్రవక్త (స) వారి జననం

ఏనుగుల సంఘటన జరిగిన సంవత్సరం అనగా క్రీస్తు శకం 571 న రబీఉల్ అవ్వల్ నెల మంగళవారమున జన్మించారు

4. వారికి (స) చనుబాలు త్రాపించిన వారు

.

5. వారి (స) వారి పెంపకం మరియు వారి యవ్వనం

١
ప్రవక్త (స)వారు బనూ సాద్ తెగ నుండి మక్కాలో తన తల్లి ఆమినా వద్దకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆమె సంరక్షణలో పెరిగారు. వారు (స) ఆరు సంవత్సరాల వయస్సులో, మదీనా నుండి మక్కాకు తిరిగి వస్తున్నపుడు అల్-అబ్వాలో ఆమె మరణించారు, దీనితో వారు (స) తండ్రి మరియు తల్లి లేని అనాథ అయ్యారు.
٢
తల్లి మరణించిన తర్వాత, ప్రవక్త (స) వారు తన తాతయ్య అబ్దుల్ ముత్తలిబ్‌తో మక్కాకు తిరిగి వచ్చారు. అబ్దుల్ ముత్తలిబ్ వారిని(స) ప్రేమతో, శ్రద్ధతో దాదాపు ఎనిమిదేళ్లు, రెండు నెలలు, పది రోజులు పెంచారు. ఆ తర్వాత, అబ్దుల్ ముత్తలిబ్ వారు మక్కాలోనే మరణించారు.
٣
ప్రవక్త(స)వారి తాతయ్యవారు మరణించిన తర్వాత, వారి(స) యొక్క సంరక్షణ, పెంపకం బాధ్యతను వారి(స) బాబాయి అబూ తాలిబ్ స్వీకరించారు. వారు ప్రవక్త(స)ను తన ఇంట్లో ఆహ్వానించి, తన పిల్లలతో కలిపి ఉంచారు. తన పిల్లల కంటే కూడా ప్రవక్త(స)వారికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు. నలభై సంవత్సరాలకు పైగా, అబూ తాలిబ్ వారు ప్రవక్త(స)వారికి రక్షణ మరియు మద్దతు ఇస్తూ వచ్చారు.

ప్రవక్త అవకముందు వారి(స) వృత్తి

١
తన చిన్నతనంలో అతి తక్కువ వేతనంతో మక్కావాసుల గొర్రెలను మెపేవారు
٢
పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో, ప్రవక్త(స)వారు తన బాబాయి అయిన అబూ తాలిబ్‌ వారితో కలిసి వ్యాపారం కోసం షామ్‌(సిరియా)కు వెళ్లారు. తన ఇరవై ఐదవ ఏట, ఖురైష్ తెగలో గౌరవం మరియు సంపద కలిగిన వ్యాపారియైన ఖదీజా బింత్ ఖువైలిద్(ర) వారు, ప్రవక్త(స)వారి నిజాయితీ మరియు గొప్ప విశ్వసనీయత, మంచి నడవడిక గురించి విని, తన సరకుతో వ్యాపారం కోసం షామ్‌కు వెళ్లమని కోరారు. ఇతర వ్యాపారుల కంటే ఎక్కువ లాభం ఇస్తానని చెప్పారు, దానికి ప్రవక్త(స)వారు అంగీకరించి, ఆమె(ర) యొక్క వ్యాపారసరకుతో మరియు ఆమె సేవకుడు మైసరాతో కలిసి షామ్‌కు వెళ్లారు. ప్రవక్త(స) వారు మక్కాకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఖదీజా(ర) మునుపెన్నడూ చూడని స్థాయి నిజాయితీ మరియు తన ధనంలో లాభాని మరియు శుభాన్ని చూశారు.

ప్రవక్త అవకముందు వారి (స) జీవితం

.

6. ప్రవక్త (స) వారి భార్యలు

.

దైవ ప్రవక్త (స) వారి భార్యల పేర్లు

١
ఖదీజా (ర)
٢
ఖదీజా వారు చనిపోయిన తరువాత జమ్ఆ (ర) వారి కొమార్తె అయిన సౌదా (ర) వారిని వివాహమాడారు
٣
ఆ తరువాత అబూ బక్ర్ సిద్దీఖ్(ర) వారి కుమార్తె అయిన ఆయిషా(ర) వారిని వివాహం చేసుకున్నారు
٤
ఆ తరువాత ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్(ర) వారి కుమార్తె అయిన హఫ్సా(ర) వారిని వివాహమాడారు
٥
ఆ తరువాత ఖుజైమా బిన్ అల్ హారిస్(ర) వారి కొమార్తె అయిన జైనబ్(ర) వారిని వివాహం చేసుకున్నారు
٦
అలాగే ఉమ్మే సలమ (ర) వారిని వివాహం చేసుకున్నారు, వారి అసలు పేరు హింద్ బింత్ ఉమయ్యా
٧
అలాగే జహాష్(ర) వారి కొమార్తె అయిన జైనబ్(ర) వారిని వివాహం చేసుకున్నారు
٨
ఆ తరువాత అల్ హారిస్(ర) కుమార్తె అయిన జువైరియా(ర) వారిని వివాహం చేసుకున్నారు
٩
ఆ తరువాత ఉమ్మే హాబీబా(ర) వారిని వివాహం చేసుకున్నారు వారి అసలు పేరు రమ్లా, వీరి పేరు హింద్ బింత్ అబీ సుఫ్యాన్ అని కూడా చెప్పబడినది
١٠
ఖైబర్ యుద్ధాన్ని జయించిన తరువాత హుయయ్ బిన్ అఖ్తబ్(ర) వారి కొమార్తె అయిన సఫియ్యా(ర) ను వివాహం చేసుకున్నారు
١١
ఆ తరువాత అల్ హారిస్(ర) కొమార్తె అయిన మైమూనా(ర) ను వివాహం చేసుకున్నారు, వీరు ప్రవక్త (స) వారి ఆఖరు భార్య

దైవప్రవక్త (స) వారి సంతానము

వాస్తవానికి దైవ ప్రవక్త (స) వారికి మొత్తం ఏడుగురు సంతానము ( ముగ్గురు మగవారు మరియు నలుగురు ఆడవారు )

ముగ్గురు కుమారులు : అల్ ఖాసిం వీరి పేరుతోనే ప్రవక్త (స) వారిని అబుల్ ఖాసిం అనే కునియత్ పేరుతో పిలువబడుతుంది, ఆ తరువాత అబ్దుల్లా, వీరి మరో పేరు తాహెర్ మరియు తయ్యిబ్. ఆ తరువాత ఇబ్రాహీం.

ప్రవక్త (స)వారికి కుమార్తెలు నలుగురు : జైనబ్ పెద్ద కుమార్తె, ఆ తరువాత రుఖాయ్యా, ఉమ్మే కుల్సూమ్ మరియు ఫాతిమా. ప్రవక్త (స) వారి కుమార్తెలందరూ ఖదీజా (ర) వారి ద్వారా జన్మించారు, కుమారుడు ఇబ్రాహీం (ర) మారియా ఖిబ్తియా ద్వారా జన్మించారు. ముకౌకిష్ అనే రాజు బానిసైన మారియా (ర) వారిని బహుమానంగా ఇచ్చారు.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి