నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం నమాజు యొక్క షరతులు మరియు నియమాలు

సక్రమమైన నమాజుకు కొన్ని షరతులు ఉన్నాయి, అవి పూర్తి కాకుండా నమాజు చెల్లుబాటు కాదు, ప్రతి ముస్లిముకు ఈ విషయాల గురించి తెలిసి ఉండాలి, ఈ పాఠములో నమాజు యొక్క షరతులు, నియమాలు మరియు వాటి విలువ గురించి తెలుసుకుందాము

  • నమాజుల షరతుల గురించి అవగాహన
  • నమాజుల నియమాల గురించిన అవగాహన
  • నమాజు చేసే స్థలము గురించిన నియమాల అవగాహన

నమాజు యొక్క షరతులు

1.పరిశుభ్రత

పెద్ద లేదా చిన్న హదస్ నుండి శుద్ధి చేసుకోవడం : అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) వారి ఉల్లేఖనం : "శుద్ధి లేని నమాజును అల్లాహ్ స్వీకరించడు" అని దైవ ప్రవక్త (స) వారు అనడాన్ని నేను విన్నాను. (ముస్లిం 224).

2. మర్మాంగాలను కప్పి ఉంచడం

మర్మావయవాలను మందపు వస్త్రముతో కప్పుకోవడం తప్పనిసరి, ఆ వస్త్రము పొట్టిగా లేదా మరీ పలచగా ఉండడం కారణంగా అవయవాలు బహిర్గతం కాకుండా ఉండాలి.

పురుషుడిలో కప్పిఉండవలసిన భాగం

బొడ్డు నుండి మోకాళ్ళ వరకు

స్త్రీలో కప్పబడి ఉండవలసిన భాగం

స్త్రీకు తన ముఖము మరియు అరచేతులు తప్ప శరీరమంతా కప్పబడి ఉండాలి, ఆయిషా (ర) వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త (స) వారు ఇలా బోధించారు : ఋతుక్రమం మొదలయిన (యుక్తవసుకు చేరిన స్త్రీ) యొక్క నమాజు స్వీకరింపబడాలంటే అచ్ఛాదనము తప్పనిసరి (కప్పుకోవడానికి పెద్ద వస్త్రము). అబూ దావూద్ 641, మరియు అల్-తిర్మిది 377)

తన దివ్యగ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : ఓ ఆదమ్ సంతానమా ప్రతి మస్జిదులో (నమాజ్ లో) మీ వస్త్రాలంకరణ పట్ల శ్రద్ధ వహించండి (ఆరాఫ్ : 31). శరీరంలో దాగి ఉండవలసిన భాగాలను కప్పడం అనేది కనీస వస్త్రాలంకరణలోకి వస్తుంది, ఈ ఆయతులో ప్రతి మస్జిదులో అనగా ప్రతి నమాజులో అని అర్ధం.

3. ఖిబ్లా దిశ వైపుకు తిరగడం

అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : "మరియు నీవు ఎక్కడకు బయలుదేరినా (ఏ ప్రాంతానికి) వెళ్లినా సరే! నీ ముఖాన్ని (నమాజ్ లో) మస్జిద్ అల్ హరామ్ వైపునకే త్రిప్పుకో. (అల్-బఖరా: 149).

ముస్లిముల యొక్క ఖిబ్లా ఏమిటి ?

ఇబ్రాహీం(అ) వారి ద్వారా నిర్మించబడిన దైవగృహమయిన కాబా ప్రపంచ ముస్లిములందరి ప్రార్ధనలకు ఒక దిశ(ఖిబ్లా)గా అల్లాహ్ ద్వారా నిర్ణయించబడినది, కొంతమంది ప్రవక్తలు కూడా ఇక్కడ హజ్ కోసం వచ్చి ఉన్నారు, రాళ్ళతో నిర్మించబడిన ఈ దైవగృహానికి స్వయంగా ఎటువంటి లాభము కానీ నష్టము కానీ కలిగించే శక్తి లేదు, ప్రపంచములోని ముస్లిములందరినీ ఒకే దిశలో ఐక్యం చేయడానికి అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధనను ఒకే దిశవైపు తిరిగి చేయమని ఆదేశించబడినది.

ఖిబ్లా దిశను ఎంచుకునే విధానం

కాబా గృహం సంక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కాబా వైపుకు తిరిగి నమాజు చదవాలి, ఒకవేళ దాని నుండి దూరంగా ఉన్న సందర్భంలో కాబా ఉన్న దిక్కు వైపుకు ఉంటే సరిపోతుంది, ఆ సమయంలో కుంచెం అటూ ఇటూ ఉన్నా కూడా పరువాలేదు, దైవప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : "తూర్పు మరియు పడమర మధ్య ఉన్నదంతా ఖిబ్లాయే" (తిర్మిదీ: 342).

అనారోగ్యం కారణంగా లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఖిబ్లా దిశవైపు నుంచునే పరిస్థితులు లేనప్పుడు ఏమి చేయాలి ?

గత్యంతరం లేని స్థితిలో ఎలాగైతే తప్పనిసరి అంశాలు రద్దు అయిపోతాయో ఇక్కడ కూడా ధార్మిక విధి రద్దయి పోతుంది, తన దివ్య వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : "మీ శక్తి మేరా మేరు అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండండి : తగాబున్: 16

4. నమాజు యొక్క సమయం ప్రారంభమవడం :

నమాజు చెల్లుబాటు అవ్వాలంటే ఈ షరతు తప్పనిసరి, నమాజు యొక్క సమయం ఆసన్నమవకముందే చదివితే అది చెల్లుబాటు అవదు, అలాగే దాని సమయం అయిపోయేంత వరకూ ఆలస్యం చేయడం కూడా నిషిద్దమైనది, తన దివ్య వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : నిశ్చయంగా, నమాజ్ విశ్వాసులకు నియమిత సమయాలలో పాటించడానికి విధిగా నియమించబడింది. (అల్ నిసా : 103)

నమాజును దాని ప్రారంభపు సమయంలో ఆచరించడం అనేది అత్యుత్తమమైన విషయం, ఉమ్మే ఫర్వా (ర) వారి ఉల్లేఖనం : ఏ ఆచరణలు ఉత్తమమైనవి అని దైవప్రవక్త (స) వారిని అడగబడినది. దానికి వారు ఇలా సమాధానమిచ్చారు : "నమాజును దాని సమయంలో ఆచరించడం". (అబూ దావద్ 426).

నమాజును దాని సమయం ముగిసిపోయెవరకూ ఆలస్యం చేయవచ్చునా ?

నమాజును దాని సమయంలోనే చదవడం తప్పనిసరి, రెండు నమాజులు కలిపి చదివే వెసులుబాటు కలిపించన కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో తప్పిస్తే సమయం అయిపోయేంతవరకూ ఆలస్యం చేయడం నిషిద్దం.

మరచిపోవడం లేదా నిద్ర వల్ల నమాజు వదిలేస్తే ఏమి చేయాలి ?

గుర్తుకు వచ్చిన వెంటనే త్వరగా దానిని పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి, అనస్ బిన్ మాలిక్ (ర) వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : ఎవరైనా నమాజును మరచిపోతే లేదా నిద్రపోతే దాని గుర్తుకు వచ్చిన వెంటనే దానిని చదవడమే దాని ప్రాయశ్చితం. (ముస్లిం 684).

నమాజు యొక్క విధి

బుద్ధిమతుడైన, యుక్తవయసుకు చేరిన ప్రతి ఒక్కరి పై నమాజు విధి గావించబడినది అయితే ఋతుక్రమం మరియు బహిష్టులో ఉన్న స్త్రీలకు ఈ ప్రత్యేక రోజులలో మినహాయింపు ఉన్నది, వారు దీని నుండి పరిశుద్ధులు అయిన తరువాత కోల్పోయిన నమాజులను తిరిగి చదవవలసిన అవసరం లేదు

వీటిలో ఏదో ఒక సూచనల ఆధారంగా యుక్త వయసుకు చేరినట్లు అంచనా వేయవచ్చు

١
వయసు 15 ఏళ్లు నిండడం
٢
మర్మాంగాల చుట్టూ వెంట్రుకలు రావడం
٣
మేల్కొన్న లేదా నిద్రావస్త స్థితిలో వీర్యము స్కలనం అవడం
٤
స్త్రీలో ఋతుక్రమం మొదలవడం లేదా గర్భవతి అవడం

అయిదుపూట్ల విధిగావించిన నమాజులు మరియు వాటి సమయాలు

అల్లాహ్ ఒక ముస్లిముకు ఒక రోజు మరియు రేయిలో ఐదు నమాజులను విధిగావించాడు, ఇవి అతని ఇస్లాముకు మూల స్తంబము లాంటిది, అవి అతనిపై తప్పనిసరిగా ఉన్న బాధ్యతలు. వీటికి అల్లాహ్ కొన్ని ప్రత్యేక సమయాలను ప్రత్యేకించాడు. ఉదాహరణకు :

ఫజర్ నమాజు

దీనిలో రెండు రెకాతులు ఉంటాయి, దీని సమయం ఫజర్ సమయం మొదలయినప్పటి నుండి సూర్యోదయానికి మునుపు క్షితిజంలో సన్నటి వెలుగు మొదలయ్యేవరకు ఉంటుంది, సూర్యోదయంతో ఇది ముగుస్తుంది.

దుహర్ నమాజు

దీనిలో నాలుగు రెకాతులు ఉంటాయి, దీని సమయం జవాల్ సమయం (పొద్దువాలడం) - ఆకాశం మధ్యలో ఉన్న తరువాత సూర్యుడు సూర్యాస్తమం దిశగా వాలిన తరువాత నుండి ఎండలో వస్తువు నీడ దాని అసలు నీడకన్నా రెట్టింపు పొడవు అయ్యేంత వరకు ఉంటుంది.

అసర్ నమాజు

అవి నాలుగు రెకాతులు, దుహర్ సమయం ముగిసిన తరువాత దీని సమయం ఆరంభమవుతుంది, ప్రతిఒక్క దాని నీడ దాని సమాన పరిమాణంలో చేరినపుడు దాని సమయం మొదలై సూర్యాస్తమం వరకూ ఉంటుంది, ఈ నమాజును సూర్యకిరణాలు బలహీనం బలహీనడుతూ పసుపు వర్ణములో మారక ముందే చదివేయడానికి ప్రయత్నించాలి.

మగ్రిబ్ నమాజు

ఇవి మూడు రెకాతులు : సూర్యుడు క్షితిజంలో పూర్తిగా అదృశ్యం అయిన తరువాత ఈ సమయం ఆరంభమై సూర్యాస్తమం తరువాత ఉండే ఎరుపు వర్ణము అదృశ్యమైనంత వరకు ఉంటుంది.

ఇషా నమాజు

ఇందులో నాలుగు రెకాతులు ఉన్నాయి, దీని సమయం ఆకాశంలో ఎరుపుదనం పూర్తిగా కనుమరుగు అయిన తరువాత నుండి అర్ధ రాత్రి వరకూ ఉంటుంది, అత్యవసర పరిస్థితిలో ఫజర్ సమయం ప్రారంభం అవడానికి ముందు వరకూ చదవ వచ్చును

నమాజు యొక్క విశిష్ఠత

ఇస్లాం పురుషులను సమూహంగా (జమాఅత్) నమాజ్ చేయమని ఆదేశించింది. నమాజును మస్జిదులో ఆచరించడానికి చాలా ప్రోత్సహించినది. ఎందుకంటే, అది ముస్లిముల సమావేశ ప్రదేశం మరియు తమ భావాలను పంచుకునే ప్రాంతం. దీని ద్వారా విశ్వాసుల మధ్య సోదరభావం, ప్రేమతో కూడిన బంధాలు పెంపొందుతాయి.

నమాజు ఆచరణకు ఎంచుకునే స్థలం గురించిన నియమాలు

నమాజు ఆచరించే ప్రదేశం పరిశుభ్రంగా, పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. తన దివ్యవచనములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : "మరియు మేము ఇబ్రాహీం మరియు ఇస్మాయీల్ లకు: "నా ఈ గృహాన్ని (సందర్శించి)ప్రదక్షిణ చేసేవారి కొరకు, ఏతికాఫ్ పాటించేవారి కొరకూ, రుకూ చేసే వారి కొరకూ మరియు సజ్దాలు చేసే వారి కొరకు పరిశుభ్రంగా, పరిశుద్ధంగా ఉంచాలి." అని నిర్దేశించాము". (అల్-బఖరా: 125)

నమాజు ఆచరించే స్థలము యొక్క పరిశుభ్రత అనేది చాలా కీలకము

మౌలికమైన సూత్రం ఏమిటంటే ప్రతీదీ పరిశుద్ధమైనదే, ఏదైనా దాని గురించి అపరిశుద్ధత నిరూపితం అయితే తప్ప అది పరిశుద్దముగానే పరిగణింపబడుతుంది, ఒట్టి మట్టినేలపై కూడా నమాజు చదవవచ్చును, నమాజు చదవడానికి తప్పనిసరిగా ఏమైనా తివాచీ గానీ, వస్త్రంగానీ ఉండాల్సినదే అనే పట్టింపు సరైనది కాదు.

నమాజు కోసం స్థలాన్ని ఎంచుకునే విషయంలో గమనించవలసిన కొన్ని నియమనిబంధనలు ఉన్నాయి. అవి :

నమాజు కోసం ఎంచుకునే స్థలం విషయంలో ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలి, ఉదాహరణకు దారిలో జనాలు నడుస్తున్న చోట, రద్దీగా ఉన్న చోట చదవడం వంటివి చేయకూడదు, దీని వలన ఇతరులకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలుగుతుంది, ఒకరికి బాధా, ఇబ్బంది కలిగించడం నుండి దైవప్రవక్త (స) వారు వారించారు. ప్రవక్త(స)వారి ఇలా సెలవిచ్చారు : “హాని చేయకూడదు మరియు హాని కలిగించుకోకూడదు”. (ఇబ్న్ మాజా 2341, అహ్మద్ 2865).

2. నమాజు చదివే వ్యక్తి దృష్టిని మరలించే అంశాలు ఏమీ ఉండకూడదు, ఉదాహరణకు ; చిత్రాలు, పెద్దపెద్ద శబ్దాలు మరియు సంగీతం వగైరా.

3. డిస్కోలు మరియు నైట్‌క్లబ్‌లు వంటి అల్లాహ్ కు అవిధేయత చూపే ప్రదేశాలలో నమాజు ఆచరించడం సముచితం కాదు.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి