Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Các điều kiện và giáo luật của lễ nguyện Salah.

Lễ nguyện Salah có những điều kiện, và Salah sẽ không có giá trị nếu thếu những điều kiện đó, vì vậy người Muslim bắt buộc phải có kiến thức về chúng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều kiện, điều bắt buộc (Wajib), và nơi dâng lễ nguyện Salah.

Mục tiêu

  • Hiểu được các điều kiện của lễ nguyện Salah.
  • Hiểu được giáo luật của lễ nguyện Salah.
  • Tìm hiểu về quy định nơi đứng dâng lễ nguyện Salah.

Các điều kiện của lễ nguyện Salah:

1. Sự sạnh sẽ.

Sạch sẽ khỏi Hadath và những chất dơ bẩn. Ông Anas Bin Malik [cầu xin Allah hài lòng về hai ông] thuật lại: Tôi đã nghe được từ Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Lễ nguyện Salah sẽ không được chấp nhận nếu không có sự sạnh sẽ» [Muslim, số: 224].

2. Che kính phần Awrah.

Điều kiện che kín phần Awrah là mặc quần áo không để hở hoặc để nhìn thấy các bộ phận của cơ thể do ngắn quá, hay quá mỏng.

Awrah của đàn ông.

Từ rốn cho đến đầu gối.

Awrah của phụ nữ.

Tất cả các bộ phận của cơ thể ngoại trừ khuôn mặt và hai bàn tay. Bà A-Ishah [cầu xin Allah hài lòng về Bà] nói: Thiên Sứ ﷺ nói rằng: «Lễ nguyện Salah của người phụ nữ đã đến tuổi dậy thì sẽ không được chấp nhận ngoại trừ cô ấy mặc Khimar (trang phục che Awrah nữ)». [Abu Dawood, số: 641 và At-Tirmizi, số: 377].

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Hỡi con cháu của Adam (loài người), các ngươi hãy mặc y phục chỉnh tề khi đi đến tất cả các Masjid) [Chương Al-A'raf, câu: 31]. Việc che đậy Awrah là điều tối thiểu trong sự chỉnh trang, và nghĩa của đi đến tất cả các Masjid, là tất cả các lễ nguyện Salah.

3. Hướng đến Qiblah.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Cho dù Ngươi (hỡi Thiên Sứ) có đi đâu về đâu thì cũng hãy quay mặt của Ngươi về hướng Masjid Haram (khi hành lễ Salah)) [Chương Al-Baqarah, câu: 149].

Qiblah của người Muslim là gì?

Qiblah của người Muslim là ngôi đền thiêng Ka’bah được người cha của các vị Thiên Sứ, Thiên Sứ Ibrahim [cầu xin Allah bình an cho Người] xây cất, nơi mà tất cả các vị Sứ Giả đều đến đó để hành hương, và dĩ nhiên chúng ta biết rõ ngôi đền chỉ là những viên đá vô tri vô giác không gây hại cũng không mang lại điều lành, tuy nhiên, Allah, Đấng Tối Cao đã ra lệnh bảo chúng ta phải đứng quay mặt hướng về ngôi đền đó trong lễ nguyện Salah để nói lên tính thống nhất của những người Muslim cùng quay mặt về một hướng duy nhất và cùng thờ phượng một mình Allah duy nhất.

Hướng đến Qiblah như thế nào?

Bắt buộc đối với tín đồ Muslim phải hướng về Ka'bah khi nhìn thấy nó và đứng trước nó, còn đối với ai ở nơi xa thì chỉ cần hướng về Makkah là được, nếu có lệch đi một chút không đáng kể thì cũng không vấn đề gì, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Chính giữa hướng Đông và Tây là Qiblah» [Tirmizhi, số: 342].

Làm gì nếu không thể hướng về Qiblah đối với người bệnh hoặc do một nguyên nhân nào khác?

Điều bắt buộc sẽ không còn nữa nếu có nguyên chân chính đáng, điều này giống như mọi nghĩa vụ bắt buộc sẽ không còn bắt buộc nữa nếu như không có khả năng. Thượng Đế Allah, Đấng Tối Cao phán: (Bởi thế, các ngươi hãy kính sợ Allah theo khả năng của các ngươi.) [Chương At-Tagha-bun, câu: 16].

4. Vào giờ quy định lễ nguyện Salah.

Nó là điều kiện để lễ nguyện Salah có giá trị, lễ nguyện Salah sẽ không có giá trị trước giờ giấc qui định và giáo luật nghiêm cấm trì hoãn qua khỏi giờ qui định. Thượng Đế Allah, Đấng Tối Cao phán: (Quả thật, lễ nguyện Salah được sắc lệnh cho những người có đức tin vào giờ giấc ấn định.) [Chương An-Nisa’, câu: 103].

Tốt nhất nên thực hiện lễ nguyện Salah vào đầu giờ. Bà Umu Farwah [cầu xin Allah hài lòng về bà] thuật lại: Có người hỏi Thiên Sứ của Allah ﷺ việc hành đạo nào là tốt nhất? Người đáp: «Thực hiện lễ nguyện Salah vào đầu giờ quy định» [Abu Dawood, số: 426].

Có được phép trễ nải giờ lễ nguyện Salah?

Bắt buộc thực hiện lễ nguyện Salah trong giờ đã được quy định của nó, và không được phép trễ nải cầu nguyện trừ những trường hợp được phép trong việc kết hợp giữa hai lễ nguyện Salah.

Làm gì khi bỏ lỡ lễ nguyện Salah vì lý do ngủ hay quên?

Bắt buộc phải nhanh chóng thực hiện Salah khi nào đã tỉnh giấc hoặc nhớ lại. Ông Anas Bin Malik [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Ai đã bỏ lỡ thực hiện lễ nguyện Salah do quên lãng, hoặc ngủ quên (qua giờ lễ nguyện Salah), thì chuộc tội bằng cách thực hiện lại khi nhớ nó» [Muslim, số: 684].

Những điều bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah.

Cầu nguyện Salah là điều bắt buộc đối với tất cả các tín đồ Muslim trưởng thành, có nhận thức, người phụ nữ đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc máu hậu sản không cầu nguyện Salah trong khoảng thời gian đó, và không cần phải thực hiện bù lại sau khi đã sạch sẽ và chấm dứt máu hậu sản.

Tuổi dậy thì được quyết định khi có những dấu hiệu sau:

١
Đạt đến mười lăm tuổi.
٢
Mọc lông xung quanh bộ phận sinh dục.
٣
Xuất tinh trong giấc mơ hoặc trong tình trạng thức giấc.
٤
Người con gái có kinh nguyệt hoặc mang thai.

Năm lễ nguyện Salah bắt buộc và các giờ giấc quy định của chúng.

Thượng Đế Allah sắc lệnh cho người Muslim năm lễ nguyện Salah bắt buộc mỗi ngày đêm, Ngài qui đinh chúng là trụ cột tôn giáo của Ngài, và Ngài đã ấn định giờ giấc rõ ràng cho chúng, như sau:

Lễ nguyện Salah Fajr (sáng sớm).

Lễ nguyện Salah Fajr (sáng sớm): Nó gồm hai Rakaat, và thời gian bắt đầu từ buổi bình minh lần thứ hai, tức là lúc bắt đầu ánh rạng đông ló dạng ở chân trời hướng đông, và kết thúc khi mặt trời mọc.

Lễ nguyện Salah zhuhur (trưa).

Nó gồm có bốn Rakaat, thời gian bắt đầu từ lúc mặt trời nghiêng bóng - mặt trời nghiêng bóng về hướng tây sau khi đứng giữa bầu trời, và kết thúc khi bóng của mọi thứ bằng với chiều dài của nó.

Lễ nguyện Salah Ars (chiều).

Gồm bốn Rakaat, thời gian bắt đầu lúc kết thúc giờ của Salah buổi trưa, khi bóng của mọi thứ bằng với chiều dài của nó, và kết thúc khi mặt trời lặng, tín đồ Muslim nên khẩn trương thực hiện cầu nguyện Salah trước khi ánh nắng mặt trời yếu đi và chuyển sang màu vàng.

Lễ nguyện Salah Marghib (hoàng hôn).

Nó gồm ba Rakaat, và thời gian bắt đầu vào lúc mặt trời vừa lặn và hình dạng của nó hoàn toàn mất dạng khỏi đường chân trời, và kết thúc bằng sự biến mất ánh hoàng hôn màu đỏ xuất hiện sau khi mặt trời lặn.

Lễ nguyện Salah I-Sha (buổi tối).

Nó gồm bốn Rakaat, thời gian bắt đầu từ lúc ánh hoàng hôn màu đỏ hoàn toàn biến mất, và kết thúc vào lúc nữa đêm, và có thể thực hiện lễ nguyện cho đến lúc rạng đông nếu trong tình trạng khó khăn và có lý do chính đáng.

Nơi dâng lễ nguyện Salah.

Tôn giáo Islam lệnh phải thực hiện lễ nguyện Salah cùng với Jama’ah (tập thể), và khuyến khích thực hiện trong Majid, mục đích để tập hợp những người Muslim lại với nhau giúp họ tăng thêm tình anh em đồng đạo cũng như sự yêu thương và đoàn kết giữa họ. Islam qui định việc thực hiện lễ nguyện Salah tập thể mang lại nhiều ân phước hơn thực hiện một mình theo từng cá nhân riêng lẻ. Thiên Sứ ﷺ nói: «Lễ nguyện Salah của một người đàn ông cùng với tập thể tốt hơn y dâng lễ nguyện Salah một mình tới hai mươi bảy bậc» [Albukhari, số: 619, Muslim, số: 650 và Ahmad, số: 5921].

Các quy định cho nơi dâng lễ nguyện Salah.

Islam quy định điều kiện cho nơi dâng lễ nguyện Salah là phải sạch sẽ, Allah Đấng Tối Cao phán: (Và TA (Allah) bắt Ibrahim và Isma’il cam kết giữ Ngôi Đền (Ka'bah) của TA luôn trong sạch cho những người đến để Tawaf (đi vòng quanh Nó), những người đến để ’Etikaf (chuyên tu trong Nó) và những người đến để lễ nguyện Salah trong Nó). [Chương Al-Baqarah, câu: 125].

Bản chất gốc của một địa điểm là sạch sẽ.

Bản chất gốc là sạch sẽ, còn những chất dơ bẩn (Najis) là tạm thời, vì vậy nếu không biết sự tồn tại của tạp chất dơ bẩn thì giáo luật quy định là sạch sẽ, được phép dâng lễ nguyện Salah trên mọi bề mặt sạch sẽ, và không nhất thiết phải giới hạn chỉ bắt buộc phải cầu nguyện Salah trên thảm hay tấm vải.

Ngoài ra, có những quy tắc chung về nơi cầu nguyện Salah bắt buộc người cầu nguyện phải tuân thủ, và trong đó:

1. Chọn nơi dâng lễ nguyện Salah sao cho không gây phiền hà và cản trở đến mọi người, ví dụ như một người dâng lễ nguyện Salah tại các đường đi hay những nơi để mọi người thường xuyên qua lại sẽ gây cản trở và ùn tắc lối đi cho mọi người. Và Thiên Sứ ﷺ đã ngăn cấm không cho gây phiền hà và ảnh hưởng đến người khác, Người nói: «Không gậy hại cho mình và cho người» [Ibnu Ma-jah, số: 2340, Ahmad, số: 2865].

2. Không được có những gì làm mất tập trung người dâng lễ nguyện Salah, chẳng hạn như tranh ảnh, âm thanh lớn, hay âm nhạc.

3. Nơi dâng lễ nguyện Salah không phải là nơi được chuẩn bị cho việc làm tội lỗi với Thượng Đế Allah, chẳng hạn như vũ trường, hộp đêm, không nên dâng lễ Salah nơi đó.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra