నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ముస్లిం(విశ్వాసి)మహిళల దుస్తులు

ఈ పాఠంలో మనం ముస్లిం మహిళల దుస్తులకు సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాము.

  • దుస్తులు మరియు అలంకరణ ద్వారా జనుల పై అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం గురించిన అవగాహన
  • మహిళల దుస్తులకు సంబంధించి ఇస్లామీయ చట్టంలోని కొన్ని నియమాలను గురించి తెలుసుకోవడం.
  • ధార్మికంగా హిజాబ్‌లో తప్పనిసరిగా పాటించవలసిన  షరతుల గురించిన అవగాహన
  • ఏ ఏ వ్యక్తుల ముందు స్త్రీ తన దుస్తులను బహిర్గతం చేయగలదు ఆ విషయంలో గల పరిమితుల గురించిన అవగాహన

దుస్తుల అనుగ్రహము

దుస్తులు అనేవి జనుల పై అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప అనుగ్రహాలలో ఒకటి, వాటి ద్వారా మనిషి తన శరీరాన్ని చలి, వేడి తదితరవాటి నుండి కాపాడుకుంటాడు, అలాగే అది అలంకరణ మరియు అందానికి మార్గం కూడా. తన దివ్యవచనములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “ఓ ఆదమ్ సంతానమా! వాస్తవానికి మేము మీ కొరకు వస్త్రాలను కల్పించాము, అవి మీ మర్మాంగాలను కప్పుతాయి మరియు మీకు అలంకారమిస్తాయి. మరియు దైవభీతియే అన్నింటి కంటే శ్రేష్ఠమైన వస్త్రం. ఇవి అల్లాహ్ సూచనలలో కొన్ని; బహుశా గుణపాఠం నేర్చుకుంటారేమోనని, (వీటిని మీకు వినిపిస్తున్నాము). (అల్-అరఫ్: 26). ప్రతి పురుషుడు మరియు స్త్రీకు ఈ దుస్తులతో పలురకాల అవసరాలు ఉంటాయి, అనగా మర్మావయాలను కప్పి ఉంచడం, పెళ్లిళ్లు, పండుగలు వంటి నాలుగురూ కలిసే చోట అలంకరణను, అందాన్ని, గౌరవాన్ని జోడించడం. ఇలా మరెన్నో ఉపయోగాలు ఈ దుస్తుల ద్వారా ఉన్నాయి.

మహిళల దుస్తులకు సంబంధించిన ధార్మిక నియమాలు మహోన్నతమైన లక్ష్యాలను సాధిస్తాయి. స్త్రీ విషయంలో ఆమెకు ఒక ప్రత్యేకతను ఇస్తాయి. పురుషుల చెడు చూపుల నుండి రక్షిస్తాయి, వేదించేవారి మాటలు మరియు చేష్టల నుండి కాపాడతాయి, ఈ ధార్మిక వస్త్రధారణ అనేది స్త్రీకు ఒక ప్రశాంతతను, నమ్మకాన్ని, గౌరవాన్ని, మర్యాదను ఇస్తాయి, అన్నింటికన్నా మించి, ధర్మానికి అనుగుణమైన ఈ వస్త్రధారణ అనేది మహిళలు అల్లాహ్ ఆదేశాలను పాటించడం ద్వారా మరియు అతని నిషేధాల నుండి దూరంగా ఉండడం ద్వారా అల్లాహ్ పట్ల తమ దాస్యాన్ని మరియు వినయాన్ని ప్రకటించడం అవుతుంది. దీని ద్వారా ఆయన శుభాలకు, అనుగ్రహాలకు అర్హులవుతారు.

సామాజిక స్థాయిలో, మహిళల ధర్మబద్ధ వస్త్రధారణ లేదా హిజాబ్ అనేది సమాజాన్ని అరాచకం, ఉపద్రవాల నుండి రక్షిస్తుంది మరియు దాని సభ్యులందరికీ స్థిరత్వం మరియు భద్రతను సమకూరుస్తుంది. సమాజం అధోగతి వైపునకు పోకుండా, అల్లకల్లోలానికి గురవకుండా కాపాడుతుంది, అయితే, ఒకసారి గనక అరాచకం ప్రబలితే సమాజం మరియు దాని యొక్క నిర్మితిని, దానిలోని స్త్రీ పురుషులను నాశనం చేసేస్తుంది, కుటుంబం యొక్క చట్రాన్ని, దాని స్థిరత్వాన్ని మరియు దాని నమ్మకాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, ప్రస్తుతం చాలా దేశాలలో మనం ఇలాంటి పరిస్థితులను గమనించవచ్చు.

ముస్లిం మహిళల హిజాబ్ గురించిన షరతులు

١
కొంతమంది ధర్మపండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం మొత్తం శరీరాన్ని కప్పి ఉంచాలి, లేదా ఇతర ధర్మపండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ముఖము మరియు అరచేతులు మినహా శరీరమంతాటినీ కప్పి ఉంచాలి.
٢
హిజాబ్ కోసం ధరించే దుస్తులు (బురఖా లాంటివి) అలంకరించబడి ఉండకూడదు
٣
పలుచగా ఉండడం కారణంగా దాని వెనక ఉన్నది బహిర్గతం అయ్యే విధంగా ఉండకూడదు
٤
దుస్తులు వదులుగా ఉండాలి, బిగుతుగా ఉండి శరీర ఆకృతిని బహిర్గతం చేసేవిధంగా ఉండకూడదు
٥
దుస్తులు సువాసనలు వెదజల్లడానికి సుగంధమయం చేసి ఉండకూడదు
٦
పురుషుల దుస్తులను పోలి ఉండకూడదు
٧
అవిశ్వాస స్త్రీల దుస్తులను పోలి ఉండకూడదు
٨
అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే, ఖ్యాతిగల దుస్తులు అయి ఉండకూడదు

1- శరీరాన్ని కప్పి ఉంచడం

తన దివ్యగ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : ఓ ప్రవక్తా! నీ భార్యలతో, నీ కుమార్తెలతో మరియు విశ్వాసినులైన స్త్రీలతోనూ తమ దుప్పట్లను తమ మీద పూర్తిగా కప్పుకోమని చెప్పు. ఇది వారు గుర్తించబడి బాధింపబడకుండా ఉండటానికి ఎంతో సముచితమైనది. మరియు అల్లాహ్ క్షమాశీలుడు, అపార కరుణా ప్రదాత (అల్-అహ్ జాబ్ :59). అయితే ముఖం మరియు చేతులను కప్పి ఉంచే విషయంలో పండితులు రెండు భిన్న అభిప్రాయాలను కలిగి ఉన్నారు. కొందరు వీటిని కప్పిఉండడం తప్పనిసరి అని అన్నారు మరి కొందరు తప్పనిసరి కాదు అని సెలవిచ్చారు.

2- స్వతహాగా ఆ హిజాబ్ దుస్తులే అలంకరించబడి ఉండకూడదు.

ఇది ఖురాను వాక్యములోని సాధారణ అర్ధములో భాగము : “వారు తమ అలంకరణను బహిర్గతం చేయరాదు” [అల్-నూర్: 31].

3,4- మందంగా, వదులుగా ఉండాలి

నేను ఎప్పుడూ చూడని రెండు రకాల వారిని నరకంలో చూశాను, కొందరు ఆవు తోక వలె ఉన్న కొరడాలను పట్టుకుని ఉన్నారు, వారు దానితో జనాలను కొడుతున్నారు, రెండవ రకం, వారు దుస్తులు ధరించి కూడా నగ్నంగా ఉన్న స్త్రీలు. (పురుషులను తమ వైపు) ఆకర్షింపజేసేవారు మరియు ఆకర్షితులయ్యేవారు. వారి తలలు బుఖ్త్ ఒంటె (ఒంటెలలో ఒక రకం) యొక్క మూపురం వలె ఒక వైపుకు వంగి ఉన్నాయి, వీరు స్వర్గములో ప్రవేశించలేరు, కనీసం దాని సుగంధానికి కూడా నోచుకోలేరు, స్వర్గం యొక్క పరిమళమైతే చాలా చాలా దూరము నుండే వస్తూ ఉంటుంది. (ముస్లిం 2128), ఒసామా బిన్ జైద్ (ర) వారి ఉల్లేఖనం : దైవ ప్రవక్త(స) వారు నాకు ఖిబ్తీయ అనబడే మందపాటి బారు (తోపులాంటి) వస్త్రాన్ని తొడిగించారు, దానిని దెహ్యా కల్బీ అనే సహాబీ బహుమానంగా ఇచ్చి ఉన్నారు, ఆ తరువాత నేను ఆ వస్త్రాన్ని నా భార్యకు తొడిగించాను. దైవప్రవక్త(స) వారు మీరు ఖిబ్తీయా వస్త్రాన్ని తొడగలేదా అని నన్ను అడిగారు. దానికి నేను ఓ దైవప్రవక్తా, నేను దానిని నా భార్యకు తొడిగించాను అని చెప్పాను. దానికి దైవ ప్రవక్త(స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు: దాని లోపలి ఉడుపుగా మరో వస్త్రాన్ని చేర్చమని ఆమెకు చెప్పు, ఎందుకంటే అది ఆమె ఆకృతిని వెల్లడిస్తుందని నేను భయపడుతున్నాను." (అహ్మద్, 21786).

5- సుగంధభరితం అయి ఉండకూడదు

దైవప్రవక్త(స) వారు ఇలా హెచ్చరించారు : ఏ స్త్రీ అయితే సుగంధ పరిమళాన్ని పూసుకుని, ఆ సువాసన ఇతరులు ఆఘ్రాణించాలనే ఉద్దేశంతో వారి గుండా ఉద్దేశపూర్వకంగా వెళితే అటువంటి స్త్రీ వ్యభిచారిణి.(అనబడుతుంది). (అల్-నసాయి: 5126).

6 - ఆమె దుస్తులు పురుషుల దుస్తులతో పోలి ఉండకూడదు

ఇబ్ను అబ్బాస్(ర) వారి ఉల్లేఖనం : “స్త్రీలను అనుకరించే పురుషులు మరియు పురుషులను అనుకరించే స్త్రీలను దైవ ప్రవక్త(స) వారు శపించారు”. (బుఖారీ : 5885)

7- అవిశ్వాస స్త్రీల దుస్తులతో పోలి ఉండకూడదు

ముస్లింలు (పురుషులు మరియు మహిళలు) వారి ఆరాధనలలో, వారి పండుగలలో లేదా వారి వస్త్రధారణలో అవిశ్వాసులను అనుకరించడం అనేది ధార్మికంగా నిషేదించడమైనది. దీని గురించి దైవప్రవక్త(స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : "ఒక జాతి ప్రజలను అనుకరించేవారు వారిలో ఒకరుగా పరిగణింపబడతారు". (అబూ దావూద్ 4031).

అందరి దృష్టిని ఆకర్షించే, ఖ్యాతిగల దుస్తులు అయి ఉండకూడదు

దైవ ప్రవక్త(స) వారు ఇలా హెచ్చరించారు : ఎవరైతే ఇహలోకంలో గర్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ దుస్తులను ధరిస్తాడో అతడిని అల్లాహ్ ప్రళయదినాన అవమానకరమైన వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తాడు, గర్వప్రదర్శన నిమిత్తం ధరించే ఏ వస్త్రధారణ అయినా ఈ కోవకు చెందుతుంది. (ఇబ్న్ మాజా 3607)

పైన పేర్కొన్న షరతులు ఒక ముస్లిం స్త్రీ ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళినపుడు లేదా ఆమె మహ్రం (పెండ్లి చేసుకోవడం నిషిద్దమైన వ్యక్తులు)లు కాకుండా ఇతర పురుషుల సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె దుస్తులకు సంబంధించినవి. ఈ షరతులను ఆమె తన మహ్రం సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఇతర స్త్రీలను కలిసినప్పుడు వర్తించడం తప్పనిసరి కాదు. ఈ సందర్భంలో, ఆమె సుగంధ పరిమళం వినియోగించడం మరియు నిర్దిష్ట నియమాలతో కొంత అలంకారాన్ని చూపించడం అనుమతించబడుతుంది.

అలంకరణను ప్రదర్శిస్తూ తిరగడం

తప్పనిసరిగా కప్పి ఉంచవలసిన తన అలంకారాలు మరియు అందచందాలను ఒక స్త్రీ అపరిచితులకు ప్రదర్శించడం.

ముస్లిం మహిళ యొక్క దుస్తులు విషయంలో ఆమె చుట్టూ ఉన్నవారిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం

١
అపరిచిత వ్యక్తి (పెండ్లి చేసుకోవడం నిషిద్దం కాని వ్యక్తి) ముందు ఆమె దుస్తులు
٢
ఆమె మహ్రమ్ (పెండ్లి నిషిద్దమైన వ్యక్తులు)ల ముందు ఆమె దుస్తులు
٣
ఇతర ముస్లిం మహిళల ముందు ఆమె దుస్తులు
٤
గ్రంధవాస (క్రైస్తవులు, యూదు) మహిళల ముందు ఆమె దుస్తులు

అపరిచిత వ్యక్తి (పెండ్లి చేసుకోవడం నిషిద్దం కాని వ్యక్తి) ముందు ఆమె దుస్తులు

ఇది అల్లాహ్ మరియు అతని ప్రవక్త(స) ఆదేశించిన ధార్మికమైన హిజాబ్, దీని షరతుల గురించి గతంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది.

మహ్రమ్ (పెండ్లి నిషిద్దమైన వ్యక్తులు)ల ముందు ముస్లిం మహిళ యొక్క దుస్తులు

వారి ముందు ఆమె తన శరీరమంతటినీ కప్పి ఉంచడం తప్పనిసరి, సాధారణంగా కనిపించేవి తప్ప, అనగా మెడ, వెంట్రుకలు, పాదాలు, ముఖం మరియు అరచేతులు వంటివి. తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “మరియు విశ్వసించిన స్త్రీలతో కూడా వారి చూపులను క్రిందికి పెట్టుకోమని మరియు వారి మర్మాంగాలను కాపాడుకోమని చెప్పు. మరియు వారి అలంకరణను ప్రదర్శించవద్దని చెప్పు – బహిర్గతమై ఉండేవి తప్ప. వారిని, తమ తల మీది దుప్పటిని రొమ్ముల వరకు కప్పుకోమని చెప్పు. వారు తమ అలంకారాన్ని తమ భర్తలకు, తమ తండ్రులకు, తమ భర్తల తండ్రులకు, తమ కుమారులకు, తమ భర్తల కుమారులకు, తమ సోదరులకు, తమ సోదరుల కుమారులకు, తమ సోదరీమణుల కుమారులకు (అల్ నూర్ : 31).

ఇతర ముస్లిం మహిళల ముందు ముస్లిం మహిళ యొక్క దుస్తులు

వారి ముందు ఆమె తన శరీరమంతటినీ కప్పి ఉంచడం తప్పనిసరి, సాధారణంగా కనిపించేవి తప్ప, అనగా మెడ, వెంట్రుకలు, పాదాలు, ముఖం మరియు అరచేతులు వంటివి. తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “మరియు విశ్వసించిన స్త్రీలతో కూడా వారి చూపులను క్రిందికి పెట్టుకోమని మరియు వారి మర్మాంగాలను కాపాడుకోమని చెప్పు. మరియు వారి అలంకరణను ప్రదర్శించవద్దని చెప్పు – బహిర్గతమై ఉండేవి తప్ప. వారిని, తమ తల మీది దుప్పటిని రొమ్ముల వరకు కప్పుకోమని చెప్పు. వారు తమ అలంకారాన్ని తమ భర్తలకు, తమ తండ్రులకు, తమ భర్తల తండ్రులకు, తమ కుమారులకు, తమ భర్తల కుమారులకు, తమ సోదరులకు, తమ సోదరుల కుమారులకు, తమ సోదరీమణుల కుమారులకు లేదా తమతో కలసి మెలసి ఉండే స్త్రీలు. (అల్ నూర్ : 31). తమతో కలసి మెలసి ఉండే స్త్రీలు. అనగా ముస్లిం స్త్రీలు.

గ్రంధవాస (క్రైస్తవులు, యూదు) మహిళల ముందు ముస్లిం మహిళ యొక్క దుస్తులు

సాధారణంగా బహిర్గతమయ్యే మెడ, వెంట్రుకలు మరియు పాదాలు వంటివి తప్ప – ముస్లిం మహిళల ముందు ఏ విధంగానైతే ఉంటుందో అలా - తన శరీరమంతా కప్పుకోవాలి, ఎందుకంటే గ్రంధవాసుల (క్రైస్తవ మరియు యూదు) స్త్రీలు విశ్వాసుల మాతృ మూర్తుల (దైవ ప్రవక్త(స) వారి జీవిత సహచరీణులు) ల వద్దకు వస్తుండేవారు, వారి నుండి పరదా చేయమని దైవప్రవక్త(స) వారు ఆదేశించినట్లు ఎటువంటి హదీసు లేదు.

అనుమతి మరియు నిషేధం పరంగా మహిళల దుస్తులు మరియు అలంకార పరంగా రకాలు.

١
అనుమతించదగిన దుస్తులు మరియు అలంకారం
٢
హర్షణీయమైన దుస్తులు మరియు అలంకరణ
٣
నిషేధించబడిన దుస్తులు మరియు అలంకరణ

అనుమతించదగిన మహిళల దుస్తులు మరియు అలంకరణ

దుస్తులు మరియు అలంకారానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక నియమం అనుమతి; అనగా సమ్మతించబడినది. ధార్మికంగా నిషేదమని తెలుపబడిన వాటిని తప్పిస్తే మిగితావాటన్నిటికీ అనుమతి ఉన్నది, కాబట్టి స్త్రీకు అన్ని రకాల బట్టలు, అన్ని రంగులు మరియు భిన్నమైన వస్త్రాలు ధరించడం అలాగే ఆభరణాలు, పరిమళ ద్రవ్యాలు మరియు సౌందర్య సాధనాలు వంటి అన్ని రకాల అనుమతించదగిన వాటితో తనను తాను అలంకరించుకోవడం అనుమతించబడినది, అయితే వాటిలో ఏదైనా దానితో నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటే తప్ప అన్నింటినీ వినియోగించవచ్చు. అలాగే వాటిలో అవిశ్వాసుల పోకడతో పోలి ఉండకూడదు మరియు నిషిద్దమైన పదార్ధాలు వినియోగించబడి ఉండకూడదు, ఉదాహరణకు పంది కొవ్వు వగైరా.

సిఫార్సు చేయబడిన, హర్షణీయమైన దుస్తులు మరియు అలంకరణ

దీని అర్థం ఏమిటంటే, ఇస్లాం పరంగా నిషేదం లేని ప్రతీదీ అనుమతించబడినది. అలాగే స్త్రీ తన భర్తను సంతోషపెట్టడానికి మరియు అతని ప్రేమ నిమిత్తం ధరించే మరియు అలంకరించుకునే ఏదీ కూడా నిషేధించబడలేదు.

నిషేధించబడిన దుస్తులు మరియు అలంకరణ

దీని అర్థం ఏమిటంటే, దుస్తులు మరియు అలంకారాల విషయంలో షరియా నిషేధించిన లేదా హెచ్చరించిన ప్రతీదీ అని అర్ధం. అది ఖురాను లేదా హదీసు ద్వారా అయినా లేదా కట్టుబడి ఉండాలని ఆదేశించిన షరియా నిబంధనలను ఉల్లంఘించినా, ఉదాహరణకు గ్రంధవాసుల పోకడల ప్రకారంగా ఉండకూడదు మరియు పురుషులకు పోలి ఉండకూడదు అని నిర్దేశించి ఉన్న విషయాలను ఉల్లంఘించడం వగైరా.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి