నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం అంటువ్యాధి: గుణపాఠాలు మరియు హెచ్చరికలు

విశ్వాస ధృక్పథ అనుసారంగా చెప్పాలంటే ఈ అంటువ్యాధులు మరియు రోగాలు అనేవి విశ్వాసులకు విలువైన పాఠాలను అందిస్తాయి. మన మానవ బలహీనతలను, అల్లాహ్ యొక్క అపార శక్తిని గుర్తు చేస్తూ, ఆయన చిత్తానుసారం జీవించేలా ప్రేరేపిస్తాయి. ఈ పరీక్షలు మన విశ్వాసాన్ని పటిష్టపరచడానికి, మన ఆచరణలను సరిదిద్దాడానికి తోడ్పడతాయి, అల్లాహ్ తో మన అనుబంధాన్ని బలపరిచి, మంచి ముస్లింలుగా అనగా మంచి విశ్వాసులుగా మారే దిశగా మమ్ములను నడిపిస్తాయి.

అంటువ్యాధుల ద్వారా మనం నేర్చుకునే పాఠాలు మరియు వాటి నుండి లభించే బోధనలు మన హృదయాలను సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ తో అనుసంధానించడానికి దోహదపడతాయి.

ఆపదలు,అంటువ్యాధులు అనేవి అల్లాహ్ యొక్క ఒక విధి. ఇవి విశ్వాసులు, అవిశ్వాసులు అనే తేడా లేకుండా అందరిపై దిగుతాయి. అయితే, వీటిని ఎదుర్కోవడంలో ఒక విశ్వాసి యొక్క పరిస్థితి ఇతరులకు భిన్నంగా ఉంటుంది. అల్లాహ్ ఆదేశానుసారం అతడు ఈ పరిస్థితుల్లో సహనం మరియు ఓపికతో ఉంటాడు, విశ్వాస బలంతో వాటిని ఎదుర్కొంటాడు మరియు వ్యాధి రాకుండా ముందుగానే దానిని నివారించడానికి తగిన మార్గాలను అనుసరించడం, ఒకవేళ వస్తే దాని నుండి కోలుకోవడానికి చికిత్స చేయించుకోవడం వంటివి కూడా చేస్తాడు.

"వారు అల్లాహ్ సామర్ధ్యాన్ని గుర్తించ వలసిన విధంగా గుర్తించలేదు"

ఒక సూక్ష్మదర్శిని (మైక్రోస్కోప్‌) కూడా లేకుండా మనం చూడలేని చిన్న జీవికి, ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేసే మహమ్మారిని సృష్టించగల శక్తి ఉంది. ఇది సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క అపారమైన శక్తికి, మానవులు ఎంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ, ఎంత టెక్నాలజీని కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఎంత బలహీనులో, ఎంత ఆశక్తులో అనేదానికి సూచిక. అలాగే భూమాకాశాలలో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ఒక్కడే ఉన్నాడని, ఏమీ ఆయనకు ఆశక్తుణ్ణి చేయజాలదని గుర్తు చేస్తుంది.

విధిరాత మరియు అది జరగడం అనేది ఒక వాస్తవం

అల్లాహ్ తలచేదే జరుగుతుంది, అతడు తలచనిది జరగదు, వాటిలోనే ఈ అంటువ్యాధులు మరియు ఆపదలు కూడా. తన దివ్యవచనములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “భూమి మీద గానీ లేదా స్వయంగా మీ మీద గానీ విరుచుకు పడే ఏ ఆపద అయినా సరే! మేము దానిని సంభవింప జేయక ముందే గ్రంథంలో వ్రాయబడకుండా లేదు. నిశ్చయంగా, ఇది అల్లాహ్ కు ఎంతో సులభం”. (అల్-హదీద్: 22).

సృష్టిని సృష్టించే ముందే అల్లాహ్ విశ్వంలోని ప్రతిదీ ముందుగానే నిర్ణయించి రాశాడని ముస్లిములు, అనగా విశ్వాసులు విశ్వసిస్తారు, ఈ విశ్వాసం వారిని భయాందోళనల సమయంలో స్థిరత్వాన్ని, ఓదార్పునిస్తుంది, అల్లాహ్ యొక్క తీర్పును సంతోషంగా అంగీకరించడానికి వారిని సిద్ధం చేస్తుంది.

గుణపాఠం మరియు ఉపదేశం పొందడం

విపత్తులు సంభవించినప్పుడు, ప్రజలు జరిగిన విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా వార్తల ప్రసారంలో మునిగిపోవడం అనేది నిరుత్సాహపరిచే విషయం. అంటువ్యాధి యొక్క వ్యాప్తి, విపత్తు సంభవించడం వంటి వాటి నుండి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవడం, ఉపదేశం పొందడం అనేది విస్మరించబడిన సాంప్రదాయం, గుణపాఠం నేర్చుకోవడం అనేది కూడా గొప్ప ఆరాధనే. “హిల్యతుల్ అవ్లియా” లో అబూ దర్‌దా (రదియల్లాహు అన్ హు) వారుఇలా సెలవిస్తున్నారు: “ఒక గంట పాటు ఆలోచించడం అనేది ఒక రాత్రి నమాజులో నిలబడటం కన్నా ఉత్తమమైనది.”

ఒక ముస్లిముకు కష్టాలు మరియు పరీక్షలు వివిధ రకాల రూపాల్లో ఉంటాయి

١
పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం మరియు ఉన్నత స్థానాలు పెరగడానికి కారణం : అల్లాహ్ యొక్క దాసునికి విశ్వాసం, నమ్మకం, సహనం మరియు స్థిరత్వం అవసరం.
٢
గుర్తుచేసే అంశం : ఒక విశ్వాసి జాగరూకతతో ఉండాలి. నిర్లక్ష్యంగా, ఉదాసీనతగా ఉండకూడదు మరియు అల్లాహ్ నుండి దూరంగా ఉండకూడదు.
٣
శిక్ష: ఆ సమయంలో పశ్చాత్తాపపడాలి, ప్రార్థించాలి మరియు సదాచారణాలను ఎక్కువ చేయడం ద్వారా విధేయతను చాటాలి.

దుఆ (వేడుకోలు) ద్వారా అల్లాహ్ పట్ల అణకువ మరియు వినమ్రతలు కలిగి ఉండడం

ఒక మహమ్మారి వంటి విపత్తులు దాపురించినప్పుడు చేయవలసిన ఆరాధనలు : అణకువ, వినయము మరియు వినమ్రతలతో అల్లాహ్ ను వేడుకోవడం ద్వారా దాస్యాన్ని నిరూపించుకోవడం. అలాగే ఆయనతో సహాయాన్ని అర్ధించడం ద్వారా మరియు ఈ ఆపదను తొలగించమని విన్నవించుకోవడం ద్వారా దాస్యాన్ని ఋజువుచేసుకోవడం. తన దివ్యవచనములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “పిదప మా తరఫు నుండి వారిపై ఆపద వచ్చినపుడు కూడా వారెందుకు వినమ్రులు కాలేదు? కాని వారి హృదయాలు మరింత కఠినమయ్యాయి మరియు షైతాన్ వారు చేసే కర్మలన్నింటినీ వారికి మంచివిగా కనబడేటట్లు చేశాడు”. (అల్-అనామ్ 43). హృదయం లోతుల్లో నుండి వచ్చే నిజమైన దుఆ(వేడుకోలు)అద్భుతమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. అది ఆకాశ ద్వారాలను తెరుస్తుంది, అడ్డంకులను ఛేదిస్తుంది, దూరాలను దగ్గర చేస్తుంది, మరియు మనల్ని దయగల ప్రభువుకు దగ్గర చేస్తుంది. మరోచోట అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : “మరియు నా దాసులు, నన్ను గురించి నిన్ను అడిగితే: "నేను (వారికి) అతి సమీపంలోనే ఉన్నాను. పిలిచేవాడు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను అతని పిలుపు విని, జవాబిస్తాను.” (అల్-బఖరా: 186).

“పిదప మా తరఫు నుండి వారిపై ఆపద వచ్చినపుడు కూడా వారెందుకు వినమ్రులు కాలేదు? కాని వారి హృదయాలు మరింత కఠినమయ్యాయి మరియు షైతాన్ వారు చేసే కర్మలన్నింటినీ వారికి మంచివిగా కనబడేటట్లు చేశాడు”. (6:43) ఖురాను యొక్క ఈ పై వాఖ్యానికి ఇబ్నె కతీర్ వారు ఇలా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు : అనగా : ‘కాబట్టి, మేము దీనితో వారిని పరీక్షించినప్పుడు, వారు మాకు ఎందుకని దగ్గరవలేదు’? (కాని వారి హృదయాలు మరింత కఠినమయ్యాయి) అనగా వారి మనస్సులు మెత్తబడలేదు మరియు అణకువ చూపలేదు. (షైతాన్ వారు చేసే కర్మలన్నింటినీ వారికి మంచివిగా కనబడేటట్లు చేశాడు). అనగా : వారు చేసిన బహుదైవారాధనలు మరియు వారి అవిధేయతలు.

"ఇది మీ చేజెతులా చేసుకున్న పాపాల ఫలితమే" :

అల్లాహ్ యొక్క వ్యూహం నుండి మనం నిశ్చింతగా ఉండడం అనేది అతిపెద్ద తప్పిదం మరియు మనకు మనం చేసుకునే మోసం. ఈ విపత్తులు మరియు వ్యాధుల నుండి మనం సురక్షితంగా ఉన్నామని అనుకోవడం అనేది మన భ్రమ. ఈ విషయంలో మనం కనీసం గుర్తించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఈ విపత్తులు మరియు మానవ పాపాల మధ్య సంబందం అనేది ఉంటుంది, దివ్యఖురానులోని ఎన్నో వచనాలు దీనిని ధృవీకరిస్తున్నాయి. “(ఏమిటీ?) మీ పై ఆపద రాగానే – దీనికన్నా రెండింతలుగా మీరు వారి పై విరుచుకుపడి ఉండి కూడా – ఇదెక్కడి నుండి వచ్చిపడిందని అంటారా ? ఇది చేజెతులా మీరు కొనితెచ్చుకున్నదే” (అల్ ఇమ్రాన్: 165) “మీపై ఏ ఆపద వచ్చినా, అది మీ చేతులారా మీరు చేసుకున్న చేష్టల(పాపాల) ఫలితమే.! ఆయనైతే (మీ తప్పులను) ఎన్నింటినో క్షమిస్తూ ఉంటాడు”. (అల్-షురా: 30).

అల్లాహ్ తన దాసుల పట్ల దయ కలిగి ఉంటాడు

విపత్తులు, సంక్షోభాలు వరుసపెట్టి వచ్చినప్పుడు, విశ్వాసులపై అల్లాహ్ యొక్క దయ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అల్లాహ్ వారికి ఉపశమనం కలిగిస్తాడు, దాని తీవ్రతను తగ్గిస్తాడు, ఇతరులకు జరిగిన దాని నుండి వారిని దూరంగా ఉంచుతాడు, ఈ కఠిన సమయాల్లో అల్లాహ్ యొక్క నిర్ణయాలకు సహనంగా, ఓపికగా ఎదుర్కునేలా వారికి అనుకూలతలను, శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. అల్లాహ్ యొక్క దయ లేకపోతే, హృదయాలు భయం, ఆందోళనలు మరియు బెదురుతో నిండి ఉండేవి.

“నా ప్రభువు తన సంకల్పాన్ని ఎవరూ గ్రహించలేని యుక్తుల ద్వారా నెరవేరుస్తాడు”. (12-100) ఖురాను యొక్క ఈ వాఖ్యము గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ అల్ సాదీ (ర) వారు అంటున్నారు : “అల్లాహ్ తన దయ మరియు ఉపకారాన్ని దాసులకు వారికి తెలియకుండానే అందిస్తాడు. అయిష్టంగా ఉన్న పనుల ద్వారా కూడా ఉన్నతమైన స్థానాలకు చేరుకునేలా వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాడు”.

సర్వలోకలకు ప్రభువైన అల్లాహ్ పై అపార నమ్మకం

అల్లాహ్ పై విశ్వాసం మరియు పటిష్ట నమ్మకం అనేవి కష్టాలను, కఠినపరీక్షలను దాటవేసే గొప్ప మార్గాలు. అలాగే మనం త్వరలోనే వీటి నుండి ఉపశమనం పొందుతాము అనే నమ్మకం కూడా కలిగి ఉండాలి, దానివలన వాటి ప్రభావం కూడా తగ్గుతుంది, అలాగే మన చుట్టూ ఉన్నవారిలో ఆశావాదాన్ని నింపడంతో పాటు నిరాశావాదాన్ని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఓదార్పునివ్వాలి. ఒక కష్టం రెండు సౌలభ్యాలపై ఆధిక్యత చూపజాలాడు. తన దివ్యవచనములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : "అయితే ప్రతి కష్టంతో పాటు సౌలభ్యం కూడా ఉంది, నిశ్చయంగా ప్రతి కష్టంతో పాటు సౌలభ్యం కూడా ఉంది. (అల్ షర్హ్ :5,6)

ఓ విశ్వాసులారా! మీరు అన్ని విధాలుగా తగిన జాగ్రత్తలు వహించండి!

చెడును నిర్మూలించే క్రమంలో ధర్మబద్దమైన మరియు సాధ్యమైన భౌతిక సాధనాలను, మార్గాలను అవలంబించడం అనేది అల్లాహ్ యొక్క సాంప్రదాయాలలో భాగము, ప్రవక్తలు మరియు సజ్జనులు కూడా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరించారు, వీటన్నిటినీ అవలంబించడం ద్వారా అల్లాహ్ పై నమ్మకం మరియు విశ్వాసం ఉంచడం అనేది పరిపూర్ణమవుతుంది మరియు అల్లాహ్ యొక్క దాస్యం అనేది నిరూపితమవుతుంది.

పరిపూర్ణ నమ్మకం(తవక్కుల్) : భౌతిక సాధనాలు, ఆధారాలు మరియు చర్యల ద్వారా అల్లాహ్ పై నమ్మకం ఉంచడం అనేది నిజమైన నమ్మకం అనబడుతుంది. కేవలం అల్లాహ్ పై నమ్మకం మాత్రమే ఉంచడం మరియు దానికి తగిన సాధనాలను అవలంబించకపోవడం, చర్యలను తీసుకోకపోవడం అనేది ధార్మిక లోపం మరియు బుద్ధి లోపం అనబడుతుంది. అలాగే దీనికి విరుద్దంగా కేవలం భౌతికా సాధనాలు మరియు చర్యలపైనే ఆధారపడుతూ మనస్సులో అల్లాహ్ పై ఎటువంటి నమ్మకం లేకుండా ఉండడం అనేది అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం (తౌహీద్)లో లోపం మరియు ఈ సాధనాల ద్వారా అల్లాహ్ కు సాటి కల్పించడం అవుతుంది.

"నిశ్చయంగా ఈ ప్రాపంచిక జీవిత సౌఖ్యాలు తాత్కాలికమైనవే"

కంటికి కూడా కనిపించని ఒక సూక్ష్మజీవి, ఒక్కసారిగా ప్రపంచం పై విరుచుకు పడింది, ఈ ప్రపంచములోనివారి ఆనందాన్ని, భద్రతను, స్థిరత్వాన్ని, జీవనోపాధిని కాకావికలం చేసేసింది, ఇలాంటి ప్రాపంచిక జీవితాన్ని ఒక బుద్ధిమంతుడు గానీ, ఒక విశ్వాసిగానీ ఇదే సర్వం, శాశ్వతం అని భావించడం, శాశ్వత నివాసంగా పరిగణించడం, దానితో సంతృప్తి పడడం, దాని శిధిలాల కోసం పోరాడడం, పోటీపడడం సమంజసమేనా ?!

"మరియు మీరు విశ్వాసులే అయితే, కేవలం నాకే (అల్లాహ్ కే) భయపడండి".

ఖచ్చితంగా, ఈ వైరస్‌లు అనేవి అల్లాహ్ యొక్క విశ్వవ్యాప్త సంకేతాలు. వాటి ద్వారా ఆయన తన దాసులకు భయపెట్టి, గుణపాఠాలు నేర్చుకుని, ఆలోచించేలా చేస్తాడు, దాస్యపు భయాన్ని జనింపజేస్తాడు. తన దివ్యవచనములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు: “మరియు మేము నిదర్శనాలను పంపుతున్నది, కేవలం జనులు వాటిని చూసి భయపడటానికే!” (అల్-ఇస్రా: 59).

దైవ సూచనలకు భయపడడం కూడా ఒక ఆరాధనా రూపం అనే భావనకు ప్రాణం పోయడం.

దైవ సూచనల పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉండటం ప్రవక్త(స)వారి మార్గదర్శకంలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం. అనస్(ర) వారి ఉల్లేఖనం : “బలమైన గాలి వీచినప్పుడు, ప్రవక్త(స) వారి ముఖముపై అది (దాని తాలూకు ఆందోళన) స్పష్టంగా కనిపించేది”. (బుఖారీ 1034).

"కావున నీకు తీరిక లభించినప్పుడు ఆరాధనలో నిమగ్నుడవైపో" :

సమయం అనేది ఒక ముస్లిము యొక్క మూల ధనం, ఇది డబ్బు కంటే విలువైనది మరియు ఏ ధర కన్నా కూడా ఖరీదైనది. ఇబ్నె అబ్బాస్ (ర ) వారి ఉల్లేఖనం : దైవప్రవక్త ( స) వారి హదీసు ప్రకారం: " రెండు అనుగ్రహాలు ఎలాంటివంటే అనేక మంది ప్రజలు వీటిపట్ల మోసం(నిర్లక్ష్యం)లో ఉన్నారు: ఆరోగ్యం మరియు తీరిక ." (బుఖారీ 6412).

బుద్ధిమంతుడు ఎల్లప్పుడూ తన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు, ముఖ్యంగా కష్టాలు, బాధల సమయాల్లో. అతను తన సమయాన్ని అల్లాహ్ కు దగ్గరగా చేసే ప్రతి ఆచరణలో గడుపుతాడు. ఇబ్న్ అల్-ఖయ్యీమ్ (ర) ఇలా సెలవిచ్చారు: "సమయాన్ని వృథా చేయడం అనేది మరణం కంటే ఘోరమైనది. ఎందుకంటే సమయాన్ని వృథా చేయడం ద్వారా మీరు అల్లాహ్ నుండి మరియు పరలోకం నుండి దూరమైపోతారు, కానీ మరణం మిమ్మల్ని ఈ ప్రపంచం నుండి మరియు దాని ప్రజల నుండి మాత్రమే దూరం చేస్తుంది."

“కావున నీకు తీరిక లభించినప్పుడు ఆరాధనలో నిమగ్నుడవైపో”! (94-7). ఈ ఖురాను వాఖ్యము గురించి షిన్ ఖీతీ (ర) వారు ఇలా సెలవిస్తున్నారు: ప్రపంచం మొత్తం ఎదుర్కుంటున్న తీరిక అనే సమస్యకు పరిష్కారం ఈ ఖురాను వాక్యము. ఒక ముస్లిముకు ఖాళీ సమయమే మిగలదు, ఎందుకంటే అతడు ఎల్లప్పుడూ ఇహలోక లేదా పరలోక జీవితానికి సంబందించిన ఈ రెండు పనులలో ఏదో ఒకదానిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి