Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Người Muslim đương đầu với dịch bệnh.

Người Muslim đương đầu với những dịch bệnh như thế nào?

  • Tìm hiểu cách tối ưu của người Muslim đương đầu với dịch bệnh.

Đức tin Iman vào sự tiền định:

Chúng ta tin tưởng vào sự tiền định tốt hoặc xấu, nó là một nền tảng của những nền tảng của đức tin Iman, tất cả những tai họa, bệnh tật, thảm họa, giáng xuống con người là do sắc lệnh và sự tiền định của Thượng Đế Allah; chúng ta hài lòng về sắc lệnh của Ngài, chúng ta không tức giận, phàn nàn, hay hoảng sợ, Đấng Tối Cao phán: {Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của Allah. Ai có đức tin nơi Allah, Ngài sẽ hướng dẫn trái tim của y. Quả thật, Allah là Đấng biết tất cả mọi thứ} [Chương At-Taghabun, câu: 11].

Các bệnh tật không tự lây nhiễm.

Người có đức tin tin tưởng rằng những bệnh tật không tự lây nhiễm bằng sức mạnh của nó, mà do sắc lệnh của Thượng Đế Allah và sự tiền định của Ngài, tuy nhiên, Ngài đã ra lệnh cho phải áp dụng những cách thức vật chất, lành mạnh, phòng ngừa, và tránh xa các nguyên nhân gây ra bệnh tật, và những nơi bị lây nhiễm, đề phòng và không tiếp xúc với bệnh nhân, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Không có sự lây nhiễm (không có bệnh truyền nhiễm nào được truyền đi mà không có sự cho phép của Allah), và không có điềm báo (từ các loài chim), cũng không có Hamah (một con chim cú, hay chim thường bay vào ban đêm, người Ả Rập lúc trước nghĩ rằng người bị xác hại chưa báo thù sẽ biến thành chim kêu gào vào ban đêm) và cũng không có điềm may rủi nào trong tháng Safar, và hãy chạy khỏi người bị nhiễm bệnh phong cùi như chạy trốn khỏi một con sư tử» [Al-Bukhari, số: 5707].

Có phải bệnh tật, dịch bệnh là sự trừng phạt mãi mãi?

Những bệnh tật và dịch bệnh là sự trừng phạt nhanh chóng của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao dành cho những kẻ phủ nhận và những người giả tạo trong đức tin (Muna'fiq - đạo đức giả), nhưng đó là sự thương xót dành cho những người có đức tin, để Ngài nâng cao cấp bậc của họ, và xóa bỏ những tội lỗi của họ, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã nói cho bà A-Ishah [cầu xin Allah hài lòng về bà] khi bà hỏi Người về dịch bệnh: «Quả thật, đó là hình phạt mà Thượng Đế Allah giáng xuống bất cứ ai Ngài muốn, và Thượng Đế Allah đã biến nó thành sự thương xót dành cho những người có đức tin. Khi dịch bệnh xảy đến, bất cứ ai kiên nhẫn ở lại sống tại quê hương của y và hi vọng vào phần thưởng của Allah, và y tin rằng sẽ không có gì xảy ra với y ngoại trừ đó là điều đã được Thượng Đế Allah an bài cho y, thì y sẽ được Ngài ban cho phần thưởng như phần thưởng dành cho một người chết Shaheed (hi sinh vì chiến đấu cho Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao)» [Al-Bukhari, số: 3437].

Tiếp nhận những lời khuyên từ các cơ quan chức năng:

Trong những trường hợp này, người Muslim phải tiếp nhận lời khuyên của các nhà chức trách, họ chịu trách nhiệm bằng cách ưu tiên lợi ích chung hơn lợi ích cá nhân, phải hợp tác để đảm bảo sự ổn định và cuộc sống trở lại bình thường, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay chính, sợ Allah) và chớ tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây hận thù} [Chương Al-Ma'idah, câu: 2].

Những điều cấm trong thời gian dịch bệnh.

1. Chia sẻ và tạo những tin đồn.

Không có gì phải nghi ngờ, việc chia sẻ những tin đồn được xem là lời nói dối không được phép, cũng như nó là nguyên nhân gây ra hoảng loạn và tuyệt vọng cho mọi người, điều quan trọng là phải cẩn thận không chia sẻ bất kỳ thông tin nào chưa được xác minh. Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán về những thuộc tính của những kẻ đạo đức giả: {(Những kẻ giả tạo đức tin) khi thấy tin tức liên quan đến vấn đề trị an hoặc một điều gì đó lo sợ thì bọn họ liền phổ biến nó ra ngoài. Nếu bọn họ chịu đệ trình điều đó lên Thiên Sứ và lên cấp lãnh đạo thì những người có khả năng đã có thể nghiên cứu, phân tích và biết được nó đến từ đâu rồi!} [Chương Al-Nisa', câu: 83].

2. Độc quyền hàng hóa.

Tôn giáo Islam cấp độc quyền, gian lận, tăng giá hàng hóa và thao túng kế sinh nhai của mọi người, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng, và đó là việc ăn tài sản một cách bất chính, bội bạc, đánh mất lòng tin, và hạ thấp bản thân, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói: «Ai chiếm độc quyền để tăng giá đối với người Muslim, thì y là kẻ tội lỗi» [Al-Musnad, số: 8617].

3. Cố ý làm lây nhiễm.

Cố ý làm lây nhiễm từ người bệnh sang người khỏe mạnh dưới bất kỳ hình thức nào là một hành vi bị cấm, và nó được xem là đại trọng tội, là một tội lỗi nghiêm trọng, việc đó sẽ dẫn đến sự trừng phạt trên thế gian; hình phạt ở mức nặng nhẹ tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, tác động của nó đối với cá nhân và ảnh hưởng của nó đối với xã hội.

Hình phạt cho ai cố ý làm lây lan dịch bệnh cho người khác:

١
Nếu ý định của y là cố tình lây bệnh cho cộng đồng, thì hành động đó của y được xem như một tội Al-Hira'bah (cướp có vũ trang), và phá hoại trên trái đất, và sẽ bị trừng phạt cho tội Al-Hira'bah, như trong câu Thiên Kinh Qur'an: {Quả thật, hình phạt thích đáng dành cho những kẻ gây chiến với Allah và Thiên Sứ của Ngài cũng như nỗ lực phá hoại trên trái đất chỉ có việc: hoặc giết hoặc đóng đinh trên thập tự giá hoặc chặt tay này chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Đó là một sự trừng phạt nhục nhã cho họ ở trần gian, còn ở Đời Sau họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt khủng khiếp (hơn)} [Chương Al-Ma'idah, câu: 33].
٢
Nếu ý định của y là cố tình lây bệnh cho một người nào đó cụ thể, làm anh ta nhiễm bệnh và chết, thì hình phạt tử hình sẽ được áp dụng cho y.
٣
Nếu ý định của y là cố tình lây bệnh cho một người nào đó cụ thể, làm anh ta nhiễm bệnh nhưng không chết, thì hình phạt dành cho y là sự khiển trách.

4. Nguyền rủa bệnh tật.

Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] cấm nguyền rủa cơn sốt, ông Abu Hurairah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] thuật lại từ Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Chớ đừng nguyền rủa cơn sốt, bởi quả thật, nó sẽ loại bỏ tội lỗi giống như lửa loại bỏ tạp chất khỏi sắt» [Sunan Ibn Ma'jah, số: 3469].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra