నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

విధిని విశ్వసించడం :

మనం మంచి చెడు అనే తేడా లేకుండా విధిని నమ్ముతాము, ఇది విశ్వాసం యొక్క మూలస్తంభాలలో ఒకటి. జనులకు ప్రభావితం చేసే విపత్తులు, వ్యాధులు, మహమ్మారులు మరియు కష్టాలు అన్నీ అల్లాహ్ యొక్క చిత్తం మరియు విధి ద్వారా జరుగుతాయి. కాబట్టి మనం అల్లాహ్ నిర్ణయంతో సంతృప్తి చెందుతాము మరియు అసంతృప్తి, ఫిర్యాదు లేదా భయాందోళన చెందము. ఖురాన్ : “ఏ ఆపద కూడా, అల్లాహ్ అనుమతి లేనిదే సంభవించదు. మరియు ఎవడైతే అల్లాహ్ ను విశ్వసిస్తాడో, అల్లాహ్ అతని హృదయానికి మార్గదర్శకత్వం చేస్తాడు. మరియు అల్లాహ్ కు ప్రతి విషయం గురించి బాగా తెలుసు. ” (అల్-తగాబున్: 11)

వ్యాధులు అనేవి వాటికవే అంటవు

ఒక విశ్వాసి అంటువ్యాధి అనేది తనకుతానుగా వ్యాపించదు, అది అల్లాహ్ యొక్క ఆజ్ఞ మరియు విధి ద్వారా మాత్రమే వ్యాపిస్తుంది అని విశ్వసిస్తాడు. అయినప్పటికీ, మనం ఆరోగ్యం మరియు నివారణ యొక్క భౌతిక మార్గాలను అనుసరించాలని, వ్యాధి కారకాలు మరియు అంటువ్యాధి ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని మరియు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారితో సంబంధాన్ని నివారించడం ద్వారా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించబడ్డాము. దైవప్రవక్త (స) ఇలా ప్రవచించారు: " ఏ అంటు వ్యాధి కూడా తనకుతానుగా వ్యాపించదు, అపశకునం అనేది లేదు, గుడ్లగూబతో అపశకునం అనేది లేదు మరియు సఫర్ నెల అపశకునమైన నెల కాదు, కానీ మీరు సింహం నుండి పారిపోయినట్లే అంటు వ్యాధిగ్రస్తుల నుండి దూరంగా ఉండండి " (బుఖారీ 5707).

అనారోగ్యాలు మరియు అంటువ్యాదులనేవి ఎల్లప్పుడూ శిక్షలుగానే పరిగణింపబడతాయా ?

అంటువ్యాధులు అనేవి అవిశ్వాసులు మరియు కపటవిశ్వాసులకు అల్లాహ్ నుండి ఒక తక్షణ శిక్ష, మరియు అదే విశ్వాసులకు దయ, వారి స్థాయిలు పెంచడానికి మరియు వారి పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి ఉన్నాయి. ప్లేగు గురించి అడిగినప్పుడు దైవప్రవక్త (స) వారు ఆయిషా (ర)తో ఇలా అన్నారు: "ఇది అల్లాహ్ తాను కోరుకున్న వారిపై పంపే శిక్ష, మరియు అల్లాహ్ దానిని విశ్వాసులకు దయగా చేసాడు. ఎవరైనా ప్లేగు బారిన పడి, తన ప్రాంతములో ఓర్పుతో, అల్లాహ్ పై భారం వేస్తూ, అల్లాహ్ తన కోసం నిర్ణయించిన దానికంటే ఎక్కువ తనను తాకదని తెలుసుకుంటే, అటువంటి వ్యక్తికి షహీద్(దైవమార్గంలో మరణించిన వ్యక్తి)తో సమానంగా ప్రతిఫలం లభిస్తుంది." (బుఖారీ 3474)

అధికారిక సంస్థల సలహాలను పాటించడం

ఈ పరిస్థితుల్లో, ఒక ముస్లిం అధికారిక సంస్థల సలహాలను పాటించాలి, ప్రజా ప్రయోజనాన్ని వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ద్వారా బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి, స్థిరత్వానికి తోడ్పడాలి మరియు జీవితాన్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావడానికి సహకరించాలి. ఖురాన్ : మరియు పుణ్యకార్యాలు మరియు దైవభీతి విషయాలలో, ఒకరికొకరు తోడ్పడండి. మరియు పాపకార్యాలలో గానీ, దౌర్జన్యాలలో గానీ తోడ్పడకండి. (అల్-మాయిద: 2)

అంటువ్యాధులు వ్యాపించి ఉన్న కాలములో ఉండే నిషేదాలు

.

.

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి