Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Các giáo luật liên quan đến dịch bệnh.

Trong bài này sẽ giới thiệt tập hợp các giáo luật giáo lý thực hành (Fiqh) và các vấn đề liên quan đến dịch bệnh và bệnh tật.

  • Tìm hiểu một số giáo luật quy định và những lời khuyên quan trọng liên quan đến dịch bệnh và bệnh tật.

1. Điều trị và tiêm chủng.

Được phép tiêm chúng để phòng ngừa trước khi bệnh xảy ra, điều đó không mâu thuẫn với sự phó thác nơi Thượng Đế Allah; qua lời nói của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trong một Hadith chính xác: «Ai ăn bảy quả chà là Ajwah vào mỗi buổi sáng, y sẽ không bị ảnh hưởng bởi chất độc hoặc tà thuật vào ngày hôm đó» [Al-Bukhari, số: 5445, và Muslim, số: 2047]. Đây thuộc điều phòng vệ khỏi tai họa trước khi nó xảy ra.

2. Cách ly những người nghi nhiễm bệnh.

Giáo luật thúc giục kêu gọi người bệnh tránh tiếp xúc với những người khỏe mạnh, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Không được để một bệnh nhân ở chung với một người khỏe mạnh». [Al-Bukhari, số: 5771, và Muslim, số: 2221].

Vì vậy, phải tránh việc tiếp xúc với những bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng có thể đến thăm gia đình, hỏi han họ về tình trạng của người bệnh, cầu xin (Du-a), và giúp đỡ thuốc men cho người bệnh, với những điều có thể từ tiền bạc và uy tín và những điều khác, đồng thời thực hiện các phương pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

3. Cấm di chuyển đến hoặc đi từ quốc gia bị ảnh hưởng:

Không được phép đi vào hoặc ra khỏi đất nước đang có dịch bệnh, chứng minh cho điều đó Hadith ông Abdul Ar-Rahman Bin Auf [càu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại từ Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Nếu các người nghe tin về sự bùng phát của dịch bệnh ở vùng đất nào thì chớ có đi đến đó, và nếu dịch bệnh xảy ra ở vùng đất mà các người đang ở thì đừng ra khỏi nơi đó» [Al-Bukhari, số: 5729, và Muslim, số: 2219]. Đây là điều mà được sự đồng ý của đa số các học giả Ulama, không được phép đi đến đất nước đang xảy ra dịch bệnh, hoặc rời khỏi nơi đó.

4. Không thực hiện lễ nguyện Salah tập thể.

Tham gia lễ nguyện Salah tập thể bắt buộc đối với nam giới, nhưng những học giả cho rằng nó sẽ không còn bắt buộc nếu có lý do chính đáng theo giáo luật, điều đó được chứng minh bởi Hadith từ bà A-Ishah [cầu xin Allah hài lòng về Bà] thuật lại, khi Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đổ bệnh Người đã không tham gia lễ nguyện tập thể cùng với những người Muslim, và Người nói: «Các người hãy bảo Abu Bakr dẫn dắt mọi người dâng lễ nguyện» [Al-Bukhari, số: 664, và Muslim, số: 418], điều này chứng minh rằng nếu người Muslim có lý do chính đáng như bệnh tật, hoặc gặp phải khó khăn, thì được phép không tham gia lễ nguyện Salah cùng với tập thể ở Masjid và có thể dẫng lễ nguyện Salah một mình.

5. Lấy nhà làm Masjid.

Khuyến khích người Muslim xem nhà như một Masjid để thực hiện các lễ nguyện Salah bắt buộc, hay Salah tự nguyện nếu bị bỏ lỡ do nguyên nhân chính đáng, và đây là sự hướng dẫn của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trong Hadith từ ông Itba'n Bin Malik [cầu xi Allah hài lòng về ông] được ghi lại bởi Muslim, khi ông kể với Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] về việc mắt ông yếu không nhìn thấy rõ, và khi có mưa xuống tạo nên thác nước làm hình thành một thung lũng giữa ông và những người dân ở đó, và ông không thể đi đến Masjid ở nơi họ, ông xin phép Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đến thăm ông tại nhà của ông cho ông cầu nguyện Salah ở đó, để ông lấy nơi cầu nguyện Salah của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] làm nơi để Salah, Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã đến và cầu nguyện hai Rakaat tại đó.

Tương tự, trước đây bà Maymunah [cầu xin Allah hài lòng về bà] bà có Masjid trong nhà của bà, và ông Ammar Bin Yasir ông cũng có Masjid trong nhà của ông, vậy nên, chúng ta nên tận dụng lúc xảy ra tai họa để làm một Masjid trong nhà của chúng ta.

6. Quy định được phép dâng lễ nguyện Salah tập thể tại nhà.

Quy định được phép dâng lễ nguyện Salah tập thể tại nhà khi không thể thực hiện nó ở tại Masjid, và được phần thưởng của lễ nguyện Salah tập thể, được xác thực qua việc dâng lễ nguyện Salah tập thể của những bạn đạo Sahanah như Ibn Masud, và Anas [cầu xin Allah hài lòng về hai ông] và những người khác khi họ bỏ lỡ lễ nguyện Salah cùng với Imam.

7. Người ưu tiên làm Imam?

Nếu dâng lễ nguyện Salah tập thể tại nhà người ưu tiên làm Imam là chủ nhà, nếu y không thể làm Imam thì chọn người đọc tốt nhất Thiên Kinh Qur'an của Allah, và nếu có sự ngang bằng nhau giữa người đọc tốt nhất thì chọn người hiểu biết nhất về các giáo luật của lễ nguyện Salah, và nếu có sự ngang bằng nhau giữa họ thì cọn người lớn tuổi nhất trong họ.

8. Chỗ đứng của những người theo sau Imam.

Khi những tín đồ Muslim dâng lễ nguyện Salah trong nhà, nam giới theo Sunnah đứng bên phải Imam nếu chỉ có một người, còn nếu có nhiều người Sunnah đứng phía sau Imam, còn nếu người theo sau là nữ giới thì Sunnah đứng phía sau Imam, và nếu tập chung cả nam lẫn nữ thì nam giới đứng phía sau Imam, và nữ giới đứng hàng phía sau hàng của họ.

Cơ hội:

Tai họa này là cơ hội rất lớn để chúng ta dạy các thành viên trong gia đình học tập lễ nguyện Salah, những điều kiện của nó, các giáo luật về sự sạch sẽ (Taharah), điều gì cần thiết trong đó, và chúng ta khuyên bảo nhau về điều đó.

9. Lễ nguyện Salah tập thể của phụ nữ.

Khuyến khích phụ nữ thực hiện lễ nguyện Salah tập thể tại nhà, điều này được chứng minh từ bà Ummu Waraqah, và A-Ishah, và Ummu Salamah [cầu xin Allah hài lòng về họ], tập thể của họ trong lễ nguyện đó là ân phúc và phần thưởng từ Allah, và người đứng đầu dâng lễ nguyện Salah (Imam) đứng ở giữa hàng (không tiến lên phía trước như nam giới).

10. Người bị nhiễm bệnh tham gia cùng với tập thể hoặc nơi tụ họp:

Cấm người nhiễm dịch bệnh dễ lây lan tham gia nơi tụ họp, tập trung đông người, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Và những kẻ gây phiền nhiễu đến những người có đức tin, nam cũng như nữ, một cách không thỏa đáng thì quả thật họ đã mang vào mình tội vu khống và tội danh rõ ràng} [Chương Al-Ahzab, câu: 58].

Trong những quy tắc giáo luật được thiết lập: "Không được hại người cũng không được hại mình", nên không được phép cho một người mắc bệnh truyền nhiễm tiếp xúc với người mạnh khỏe, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Không được để một bệnh nhân ở chung với một người khỏe mạnh» Al-Bukhari, số: 5771, và Muslim, số: 2221].

11. Đeo khẩu trang khi dâng lễ nguyện Salah:

Không khuyến khích người dâng lễ nguyện Salah che miệng khi cầu nguyện, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã ngăn cấm việc đó, nhưng khi cần thiết hoặc lo sợ sẽ bị ảnh hưởng lây nhiễm thì có thể đeo khẩu trang.

12. Giáo luật về ngày thứ sáu:

Trong trường hợp lễ nguyện Salah tập thể bị gián đoạn, các giáo luật quy định về ngày thứ sáu vẫn còn giữ nguyên, giáo luật quy định khuyến khích cầu nguyện Salah Fajr (sáng sớm) đọc hai chương Al-Saddah, và Al-Insan. và cầu xin (Du-a) vào những giờ được chấp nhận giờ cuối của buổi cầu nguyện Asr (chiều), và Salawat thật nhiều cho Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] vào ngày hôm đó, và đọc chương Al-Kahf, những giáo luật quy định này là nguyên tắc không kèm theo lễ nguyện Salah.

13. Không bắt tay.

Bắt tay là Sunnah, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Nếu hai người Muslim gặp nhau và bắt tay nhau thì tội lỗi của họ sẽ được tha thứ trước khi họ rời nhau» [Abu Dawood, số: 5212], nhưng nếu người Muslim lo sợ rằng sẽ lây truyền bệnh khi bắt tay thì chỉ cần chào bằng lời chào Salam bằng miệng, và hi vọng sẽ được Allah ghi cho phần thưởng với sự cho phép của Allah.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra